Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Minimalaus sąskaitos likučio palaikymas

Šioje skiltyje galite bankui pateikti minimalaus likučio išlaikymo nurodymą. Vykdydamas nurodymą, Bankas periodiškai tikrins sąskaitą, kurioje turėtų būti išlaikytas minimalus likutis, ir iš nurodytos banko sąskaitos perves reikiamą sumą. Galite nurodyti bet kurią jūsų turimą sąskaitą, kurioje turėtų būti išlaikytas minimalus likutis.

Jei sąskaitoje, iš kurios turėtų būti atliktas mokėjimas, nepakanka lėšų mokėjimu i atlikti ir banko mokesčiams sumokėti, mokėjimas nevykdomas. Artimiausias 15 kalendorinių dienų Bankas tikrina sąskaitos likutį tol, kol sąskaitoje atsiranda reikalinga pinigų suma. Taip neįvykus, mokėjimo bankas neatlieka. Bankas neatlieka dalinių mokėjimų!

Mokėjimai atliekami nurodyme nurodyta valiuta. Mokėjimai gali būti atliekami kartu su valiutos keitimu, su sąlyga, kad viena iš valiutų – sąskaitos arba mokėjimo – turi būti EUR. Taikomas mokėjimo dienos Banko negrynųjų pinigų valiutos keitimo kursas.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Klientas

Sąskaitos papildymui naudoti šią sąskaitą:

 (Privaloma)

Pasirinkite sąskaitą, iš kurios turėtų būti atliekami mokėjimai.

Gavėjas

Prašau išlaikyti minimalų likutį sąskaitoje

 (Privaloma)

Pasirinkite sąskaitą, kurioje turėtų būti išlaikytas minimalus likutis. 

Minimalus likutis

 (Privaloma)

Nurodykite sąskaitos likučio sumą, kuri turėtų būti išlaikyta. Likučio suma turėtų būti nurodyta sąskaitos valiuta.

Minimali pervedimo suma

 

Tam, kad mokėjimas nebūtų atliekamas, jei sąskaitos likučio suma nuo nustatytos likučio sumos skiriasi tik nežymia suma, nustatykite minimalią vieno pervedimo sumą. Suma nustatoma sąskaitos valiuta.

Periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos

Pirmojo mokėjimo diena

 (Privaloma)

Nurodykite pirmojo sąskaitos likučio patikrinimo dieną. Ši diena gali būti ir poilsio ar valstybinių švenčių diena.

Paskutinio mokėjimo diena

 

Nurodykite paskutinio sąskaitos likučio patikrinimo mėnesį ir dieną. Jei po įprasto sąskaitos likučio patikrinimo Internetinė bankininkystė nustato, kad kito sąskaitos likučio patikrinimo data yra vėlesnė už nurodymo galiojimo pabaigos datą, tolesni mokėjimai nebus atliekami. Jei paskutinio sąskaitos likučio patikrinimo data nėra nustatyta, nurodymo galiojimas yra neribotas.

Mokėjimo intervalai

 (Privaloma)

Pasirinkite likučio patikrinimo intervalą. Skaičiuoti pradedama nuo pirmojo patikrinimo dienos.

Mokėjimo paskirtis

 (Privaloma)

Paaiškinamoji informacija apie mokėjimą. Ši informacija gavėjui bus išsiųsta kartu su mokėjimu.

Informacija Bankui

 

Užpildykite šį lauką, jei savo Internetinės bankininkystės konsultantui norėtumėte pateikti papildomų nurodymų.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.