Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Konta minimālā atlikuma uzturēšana

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja nosūtīt Bankai rīkojumu par konta minimāla atlikuma uzturēšanu. Izpildot šo rīkojumu, Banka regulāri pārbaudīs kontu, kurā jāuztur minimālais atlikums, un nepieciešamības gadījumā ieskaitīs trūkstošo summu no rīkojumā norādītā konta bankā. Kā kontu, kurā jāuztur minimālais atlikums, iespējams norādīt jums pieejamu Bankas klienta kontu.

Ja kontā, no kura jāveic maksājums, attiecīgajā datumā nepietiek naudas rīkojumā norādītā maksājuma veikšanai un Bankas komisijas segšanai, maksājums netiek veikts.  Katru nākamo 15 kalendāro dienu laikā Banka pārbauda kontu, kamēr nepieciešamā summa tiek ieskaitīta kontā. Ja tā netiek ieskaitīta, Banka pārtrauc mēģinājumus izpildīt šo maksājumu. Banka neveic maksājumu par nepilnu summu.

Maksājumi tiek veikti rīkojumā norādītajā valūtā. Maksājumus var veikt arī ar valūtas konvertāciju, bet vienai no valūtām - konta vai maksājuma - jābūt EUR.  Konvertācija tiek veikta pēc Bankas bezskaidras naudas maiņas kursa pret EUR maksājuma izpildes dienā.

Pēc rīkojuma nosūtīšanas uz izpildi, lūdzu, pārliecinieties, vai rīkojums ir sekmīgi izpildīts Bankā!  Rīkojuma statusu, kas parāda rīkojuma apstrādes gaitu Bankā, iespējams apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture". Tikai pēc tam, kad rīkojuma statuss ir nomainījies uz "Izpildīts",  Jūs varat to  apskatīt izvēlnes "Maksājumi" sadaļā "Regulārie maksājumi".

Rīkojumu iespējams izdrukāt gan izvēlnes "Maksājumi" sadaļā "Regulārie maksājumi", gan izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Klients

Līdzekļus konta papildināšanai lūdzu ņemt no konta

(Obligāts lauks)

No Jums pieejamo kontu saraksta izvēlieties to kontu, no kura veikt maksājumus cita konta minimālā atlikuma uzturēšanai.

Saņēmējs

Lūdzu uzturēt minimālo atlikumu kontā

(Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta kontu, kuram jāuztur minimālais atlikums.

Minimālais atlikums

(Obligāts lauks)

Norādiet atlikuma summa, kura jāuztur kontā, t.i., minimālā summa, kādai jābūt kontā pēc pārskaitījuma veikšanas. Summa jānorāda konta valūtā.

Minimālā pārskaitījuma summa

Lai neveiktu pārskaitījumu, ja konta atlikums atšķiras no norādītā atlikuma par nelielu summu, norādiet minimālo viena pārskaitījuma summu. Summa jānorāda konta valūtā.

Regulārā maksājuma nosacījumi

Maksājumu sākuma datums

(Obligāts lauks)

Norādiet datumu, ar kuru sākt konta minimālā atlikuma pārbaudi. Šis datums var būt arī brīvdiena vai svētku diena.

Rīkojuma beigu datums

Ja nepieciešams, norādiet pēdējo mēnesi un datumu, līdz kuram veikt konta minimālā atlikuma pārbaudi. Ja pēc kārtējās konta atlikuma pārbaudes Internetbanka konstatē, ka nākamais konta atlikuma pārbaudes datums ir lielāks par pēdējo pārbaudes datumu, tad turpmākie maksājumi konta minimālā atlikuma uzturēšanai vairāk netiks veikti.
Ja pēdējās pārbaudes datums nav norādīts, rīkojums tiek uzskatīts par beztermiņa.

Maksājumu biežums

(Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta, cik bieži veikt konta minimālā atlikuma pārbaudi. Par atskaites sākumu tiek pieņemts pirmās pārbaudes datums.

Pamatojums

(Obligāts lauks)

Maksājuma mērķis - skaidrojoša informācija par maksājumu. Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam.

Informācija Bankai

 

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.