Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Nutraukti sutartį dėl periodinio mokėjimo

Šioje skiltyje galite pateikti Bankui nurodymą nutraukti galiojančią sutartį dėl reguliaraus periodinio mokėjimo. Pasirinkus sutarties dėl periodinio mokėjimo numerį ir spustelėjus –Toliau - atidaromas naujas puslapis, kuriame pateikiama visa informacija apie sutartį.

Periodinio mokėjimo sutarties numerį galite peržiūrėti "Periodiniai mokėjimai" skirsnio "Peržiūra" dalyje.

Išsiuntę bankui nurodymą patikrinkite, ar jis įvykdytas! Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" galite pamatyti pasikeitusį nurodymo statusą.