Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Fiksuotos sumos periodinis mokėjimas

Šioje skiltyje galite pateikti fiksuotos sumos mokėjimo nurodymus iš kliento sąskaitos banke „Citadele“ į kitą kliento sąskaitą banke „Citadele“ arba bet kuriame kitame Lietuvos banke. Galima nurodyti mokėjimo dažnumą ir nurodymo galiojimo laiką.

Vykdydama šį nurodymą, Internetinė bankininkystė nustatytais intervalais įvykdo nurodytus lėšų mokėjimo nurodymus. Bankas gavėjui perveda mokėjimą nurodyme nurodytą dieną.

Jei mokėjimo dieną mokėjimui ir mokėtiniems banko mokesčiams sąskaitoje nepakanka lėšų, mokėjimas nevykdomas. Artimiausias 15 kalendorinių dienų Bankas tikrina sąskaitos likutį tol, kol sąskaitoje atsiranda reikalinga pinigų suma. Taip neįvykus, mokėjimo bankas neatlieka. Suėjus kito mokėjimo terminui, Bankas ankstesnio mokėjimo nebeatlieka. Bankas neatlieka dalinių mokėjimų!

Mokėjimai atliekami tik eurais.

Nusiuntę bankui nurodymą patikrinkite, ar jis įvykdytas! Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Visa dokumentų istorija" galite pamatyti pasikeitusį nurodymo statusą.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Klientas

Mokėtojo sąskaitos numeris

 (Privaloma)

Pasirinkite numerį sąskaitos, iš kurios turėtų būti atliktas mokėjimas. Sąraše pateiktos visos sąskaitos, iš kurių galimi nuskaitymai. Sąskaitos valiuta gali sutapti su mokėjimo valiuta arba būti kita valiuta.

Mokėjimo sumat

 (Privaloma)

Viena mokėjimo suma. Mokėjimo suma negali viršyti 72 000 EUR.

Mokėjimo valiuta gali būti tik EUR. gali būti atliekami kartu su valiutos keitimu, su sąlyga, kad viena iš valiutų – sąskaitos arba mokėjimo – turi būti EUR.

Gavėjas

Gavėjo sąskaita

 (Privaloma)

Gavėjo IBAN sąskaitos numeris.

Gavėjo vardas, pavardė/pavadinimas

 (Privalomas laukas)

Gavėjo vardas, pavardė arba bendrovės pavadinimas.

Gavėjo gyvenamoji arba verslo vieta

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite gavėjo šalį. Ši šalis gali būti kita nei šalis, kurioje gavėjas faktiškai gyvena, arba kur yra Gavėjo bankas.

Gavėjo tapatybės kortelės Nr./Paso Nr./Registracijos Nr.

Gavėjo asmens kodas, paso numeris arba bendrovės registracijos numeris.

Periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos

Pirmojo mokėjimo diena

 (Privaloma)

Nurodykite pirmojo mokėjimo dieną. Ši diena taip pat gali būti poilsio ar valstybinių švenčių diena.

Paskutinio mokėjimo diena

 

Diena (įskaitytinai) mokėjimo nurodymo galiojimo laikotarpiui. Jei po įprasto mokėjimo Internetinė bankininkystė nustato, kad kito mokėjimo data yra vėlesnė už nurodymo galiojimo pabaigos datą, tolesni mokėjimai nebus atliekami. Jei galiojimo pabaigos data nenustatyta, nurodymai vykdomi neribotą laiką.

Mokėjimo intervalai

 (Privaloma)

Pasirinkite mokėjimo intervalus. Skaičiuoti pradedama nuo pirmojo mokėjimo datos.

Mokėjimo paskirtis

 (Privaloma)

Paaiškinamoji informacija apie mokėjimą. Ši informacija bus išsiųsta gavėjui kartu su mokėjimu.

Informacija Bankui

 

Užpildykite šį lauką, jei savo Internetinės bankininkystės konsultantui norėtumėte pateikti papildomų nurodymų.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.