Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Fiksētas summas regulārais maksājums

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja nosūtīt Bankai rīkojumu regulāri veikt fiksētas summas pārskaitījumu no klienta konta Citadele bankā uz kādu citu lietotāja norādītu kontu Citadele bankā vai kādā citā bankā Latvijā. Rīkojumā iespējams norādīt maksājumu biežumu un rīkojuma darbības ilgumu.

Izpildot šo rīkojumu, norādītajā intervālā internetbanka automātiski veic rīkojumā norādītos pārskaitījumus. Rīkojumā norādītajā dienā banka nosūta maksājumu saņēmējam.

Ja kontā attiecīgajā datumā nepietiek naudas rīkojumā norādītā maksājuma veikšanai un bankas komisijas segšanai, maksājums netiek veikts. Nākamo 15 kalendāro dienu laikā banka pārbauda kontu, kamēr nepieciešamā summa kontā tiek ieskaitīta. Ja tā netiek ieskaitīta, Banka pārtrauc mēģinājumus izpildīt šo maksājumu. Ja iestājas nākamā maksājuma datums, Banka pārtrauc mēģinājumus izpildīt iepriekšējo. Banka neveic maksājumu par nepilnu summu.

Maksājumi tiek veikti rīkojumā norādītajā valūtā. Maksājumus uz citu banku Latvijā var veikt tikai eiro. Maksājumi uz kontu Citadele bankā iespējami arī ar valūtas konvertāciju, bet vienai no valūtām - konta vai maksājuma - jābūt EUR. Konvertācija tiek veikta pēc Bankas bezskaidras naudas maiņas kursa pret EUR maksājuma izpildes dienā.

Pēc rīkojuma nosūtīšanas uz izpildi pārliecinieties, vai rīkojums ir sekmīgi izpildīts bankā! Rīkojuma statusu, kas parāda rīkojuma apstrādes gaitu bankā, var apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture". Tikai pēc tam, kad rīkojuma statuss ir nomainījies uz "Izpildīts", Jūs varat to apskatīt izvēlnes "Maksājumi" sadaļā "Regulārie maksājumi".

Rīkojumu iespējams izdrukāt gan izvēlnes "Maksājumi" sadaļā "Regulārie maksājumi", gan izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Klients

Maksātāja konta numurs

(Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt pārskaitījumus. Sarakstā tiek parādīti visi Jums pieejamie konti, no kuriem Jums ir tiesības veikt pārskaitījumus. Konts var būt atvērts maksājumu vai citā valūtā.

Summa

(Obligāts lauks)

Viena maksājuma summa. Maksājumiem uz citu banku Latvijā summa nedrīkst pārsniegt EUR 72 000.

 

(Obligāts lauks)

Maksājumiem uz citu banku valūta var būt tikai EUR. Iekšbankas maksājumi iespējami arī ar valūtas konvertāciju, bet vienai no valūtām - konta vai maksājuma - jābūt EUR.

Saņēmējs

Saņēmēja konts

(Obligāts lauks)

Maksājuma saņēmēja konta IBAN. Latvijas IBAN sastāv no 21 zīmes. Numurs jāievada bez tukšuma zīmēm. Sistēma pārbauda ievadītā numura pareizību.Saņēmēja vārds,uzvārds/ uzņēmuma nosaukums

 (Obligāts lauks)

Maksājuma saņēmēja pilns vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums.Saņēmēja rezidences valsts

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma saņēmējs. Šī valsts var būt atšķirīga no valsts, kurā maksājuma saņēmējs fiziski atrodas vai kurā atrodas maksājuma saņēmēja banka.Saņēmēja personas kods/pases Nr./uzņēmuma reģ. Nr.

Maksājuma saņēmēja personas kods, pases numurs vai uzņēmuma reģistrācijas numurs.

Regulārā maksājuma nosacījumi

Maksājumu sākuma datums

(Obligāts lauks)

Norādiet datumu, ar kuru sākt regulāros maksājumus.  Šis datums var būt arī brīvdiena vai svētku diena.

Rīkojuma beigu datums

 

Datums (ieskaitot), līdz kuram ir spēkā rīkojums. Ja pēc kārtējā maksājuma veikšanas Internetbanka konstatē, ka nākamā maksājuma datums ir lielāks par rīkojuma beigu datumu datumu, tad turpmākie maksājumi vairāk netiks veikti.
Ja beigu datums nav norādīts, rīkojums tiek uzskatīts par beztermiņa.

Maksājumu biežums

(Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta, cik bieži veikt maksājumus. Par atskaites sākumu tiek pieņemts pirmā maksājuma datums.

Pamatojums

(Obligāts lauks)

Maksājuma mērķis - skaidrojoša informācija par maksājumu. Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam.

Informācija Bankai

 

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.