Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Minimālās iemaksas summas samaksa

Minimālās iemaksas summas samaksas rīkojums paredzēts automātiskiem ikmēneša maksājumiem kredīta konta papildināšanai par bankas izrēķināto minimālās kredīta atmaksas summu. Šo maksājuma veidu paredzēts izmantot, ja Jums ir piešķirta maksājumu karte ar atjaunojamu kredītlimitu, kam norādīta minimālā ikmēneša summa kredīta atmaksai.

Izmantoto kredītu jūs varat atmaksāt uzreiz vai pa daļām. Šis rīkojums paredzēts tikai minimālās summas atmaksai, pārējā kredīta summas atmaksa jāveic ar citu maksājumu.

Banka aprēķina ikmēneša minimālo maksājumu kā noteiktu procentu no kredīta konta atlikuma mēneša pēdējā dienā, ņemot vērā iztērēto kredīta summu, kredīta procentus par iztērēto summu un kredītlimita pārtēriņa summu, ja tāda ir.

Maksājums tiks veikts katra mēneša pirmajā datumā vai nākamajā bankas darba dienā, kas seko pirmajam datumam. Ja kontā, no kura jāveic maksājums, attiecīgajā datumā nepietiek naudas rīkojumā norādītā maksājuma veikšanai un bankas komisijas segšanai, maksājums netiek veikts.  Katru nākamo darba dienu līdz bankas procedūrās noteiktam datumam banka pārbauda kontu, kamēr nepieciešamā summa tiek ieskaitīta kontā. Ja tā netiek ieskaitīta, banka pārtrauc mēģinājumus izpildīt šo maksājumu. Banka neveic maksājumu par nepilnu summu.

Rīkojumā iespējams norādīt pēdējā maksājuma datumu.

Maksājumi tiek veikti tādā valūtā, kādā ir izmantotais kredītlimits. Rīkojumā jānorāda maksātāja konts un valūta.  Maksājumi iespējami arī ar valūtas konvertāciju, bet vienai no valūtām - konta vai maksājuma - jābūt EUR. Piemēram, iespējams apmaksāt izmantoto kredītlimitu eiro no ASV dolāru konta. Konvertācija tiek veikta pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa pret EUR maksājuma izpildes dienā.

Pēc rīkojuma nosūtīšanas uz izpildi, lūdzu, pārliecinieties, vai rīkojums ir sekmīgi izpildīts Bankā!  Rīkojuma statusu, kas parāda rīkojuma apstrādes gaitu Bankā, iespējams apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture". Tikai pēc tam, kad rīkojuma statuss ir nomainījies uz "Izpildīts",  Jūs varat to  apskatīt izvēlnes "Maksājumi" sadaļā "Regulārie maksājumi".

Rīkojumu iespējams izdrukāt gan izvēlnes "Maksājumi" sadaļā "Regulārie maksājumi", gan izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

DIALOGA LOGA APRAKSTS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Klients

Līdzekļus norakstīt no konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu un konta valūtu, no kura tiks veikti pārskaitījumi. Sarakstā tiek parādīti visi jums pieejamie konti, no kuriem jums ir tiesības veikt maksājumus. Konts var būt atvērts maksājumu vai citā valūtā.

Saņēmējs

Minimālās iemaksas summu ieskaitīt kontā

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta kontu, kam jāpapildina izmantotais kredītlimits. Maksājumi jāveic tādā valūtā, kādā ir izmantotais kredītlimits.

Regulārā maksājuma nosacījumi

Rīkojuma sākuma datums

Rīkojuma par minimālās iemaksas summas regulāro maksājumu sākuma datums.

Rīkojuma beigu datums

Datums (ieskaitot), kad tiks veikts pēdējais maksājums. Ja pēdējā maksājuma datumu nenorāda, maksājumi tiks turpināti līdz kredīta pilnīgai dzēšanai.

Pamatojums

(Obligāts lauks)

Maksājuma mērķis - skaidrojoša informācija par maksājumu. Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam.

Informācija Bankai

 

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.