Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Pakeisti periodinio mokėjimo nurodymą

Šioje skiltyje galite nusiųsti bankui nurodymą pakeisti galiojančio periodinio mokėjimo nurodymo informaciją. Pasirinkus banko suteiktą galiojančio periodinio mokėjimo nurodymo numerį ir spustelėjus „Toliau“ atidaromas naujas puslapis, kuriame rodoma visa nurodymo informacija. Jums pasiūloma pakeisti informaciją įvesties laukuose.

Banko suteiktą periodinio mokėjimo nurodymo numerį galite rasti meniu "Mokėjimai" skiltyje "Periodinio mokėjimo nurodymai".

Visuose nurodymuose gali būti pateikiama papildoma informacija apie Banką.

Norėdami pakeisti kitą periodinio mokėjimo nurodymo informaciją, turite nutraukti pasirašytą nurodymą ir pasirašyti naują.

Siųsdami bankui nurodymą patikrinkite, ar jis įvykdytas! Meniu "Dokumentų istorija" skiltyje "Nurodymų istorija" galite pamatyti pasikeitusį nurodymo statusą.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS. MINIMALAUS DEPOZITO MOKĖJIMO NURODYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos

Paskutinio mokėjimo diena

Diena (įskaitytinai) mokėjimo nurodymo galiojimo laikotarpiui. Jei galiojimo pabaigos data nenustatyta, nurodymai vykdomi neribotą laiką

Informacija Bankui

Užpildykite šį lauką, jei savo Internetinės bankininkystės konsultantui norėtumėte pateikti papildomų nurodymų.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.

Atgal

 

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite mygtuką.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS. NUSTATYTOS SUMOS PERIODINIO MOKĖJIMO NURODYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Klientas

Mokėjimo suma

 (Privalomas laukas)

Viena mokėjimo suma.

Periodinio mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos

Artimiausio mokėjimo data

 (Privalomas laukas)

Nurodykite artimiausio mokėjimo datą.

Paskutinio mokėjimo diena

Diena (įskaitytinai) mokėjimo nurodymo galiojimo laikotarpiui. Jei galiojimo pabaigos data nenustatyta, nurodymai vykdomi neribotą laiką.

Mokėjimo intervalai

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite mokėjimo intervalus.

Informacija Bankui

Užpildykite šį lauką, jei savo Internetinės bankininkystės konsultantui norėtumėte pateikti papildomų nurodymų.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.

Atgal

 

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite mygtuką.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS. MINIMALUS SĄSKAITOS LIKUČIO IŠLAIKYMO NURODYMAS

Dokumento numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Gavėjas

Minimalus likutis

 (Privalomas laukas)

Nurodykite sąskaitos likučio sumą, kuri turėtų būti išlaikyta. Likučio suma turėtų būti nurodyta sąskaitos valiuta.

Minimum transfer amount

 (Privalomas laukas)

Tam, kad mokėjimas nebūtų atliekamas, jei sąskaitos likučio suma nuo nustatytos likučio sumos skiriasi tik nežymia suma, nustatykite minimalią vieno pervedimo sumą. Suma nustatoma sąskaitos valiuta.

Artimiausio mokėjimo data

 (Privalomas laukas)

Nurodykite artimiausio mokėjimo datą.

Paskutinio mokėjimo diena

Diena (įskaitytinai) mokėjimo nurodymo galiojimo laikotarpiui. Jei galiojimo pabaigos data nenustatyta, nurodymai vykdomi neribotą laiką.

Mokėjimo intervalai

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite mokėjimo intervalus.

Informacija Bankui

Užpildykite šį lauką, jei savo Internetinės bankininkystės konsultantui norėtumėte pateikti papildomų nurodymų.

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami išsaugoti šį nurodymą tolimesniam redagavimui.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti nurodymą.

Atgal

 

Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite mygtuką.