Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Izmainīt rīkojumu

Šajā sadaļā Bankai var nosūtīt rīkojumu, lai izmainītu spēkā esošu rīkojumu par regulāro maksājumu veikšanu. Izvēloties no piedāvātā saraksta vajadzīgā rīkojuma bankas references numuru un noklikšķinot uz pogas "Tālāk",  tiek atvērts jauns ekrāns, kurā tiek parādīta pilna rīkojuma informācija un piedāvāta iespēja mainīt ievadāmos laukus.

Rīkojuma bankas references numuru piešķir banka, izpildot rīkojumu. Šo numuru iespējams apskatīt izvēlnes "Maksājumi" sadaļā "Regulārie maksājumi".

Visos rīkojumos iespējams norādīt papildu informāciju Bankai.

Lai izmainītu citu rīkojuma informāciju, jāatceļ esošais rīkojums un jāizveido jauns.

Pēc rīkojuma nosūtīšanas pārliecinieties, vai rīkojums ir sekmīgi izpildīts Bankā!  Rīkojuma statusu, kas parāda tā apstrādes gaitu Bankā, var apskatīt izvēlnes "Dokumentu vēsture" sadaļā "Rīkojumu vēsture".

DIALOGA LOGA APRAKSTS. MINIMĀLĀS IEMAKSAS SUMMAS SAMAKSA 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Regulārā maksājuma nosacījumi

Rīkojuma beigu datums

Datums (ieskaitot), līdz kuram ir spēkā rīkojums. Ja beigu datums nav norādīts, rīkojums tiek uzskatīts par beztermiņa.

Informācija bankai

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.

DIALOGA LOGA APRAKSTS. FIKSĒTAS SUMMAS REGULĀRAIS MAKSĀJUMS 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Klients

Summa

 (Obligāts lauks)

Viena maksājuma summa.

Regulārā maksājuma nosacījumi

Nākamais maksājuma datums

 (Obligāts lauks)

Datums, kad jāveic nākamais maksājums ar izmainīto rīkojumu.

Rīkojuma beigu datums

Datums (ieskaitot), līdz kuram ir spēkā rīkojums. Ja beigu datums nav norādīts, rīkojums tiek uzskatīts par beztermiņa.

Maksājumu biežums

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta, cik bieži veikt maksājumus. Par atskaites sākumu tiek pieņemts pirmā maksājuma datums.

Informācija Bankai

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.

DIALOGA LOGA APRAKSTS. KONTA MINIMĀLĀ ATLIKUMA UZTURĒŠANA 

Dokumenta numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

Saņēmējs

Minimālais atlikums

 (Obligāts lauks)

Norādiet atlikuma summu, kura jāuztur kontā. Summa tiek norādīta konta valūtā.

Minimālā pārskaitījuma summa

 (Obligāts lauks)

Lai neveiktu pārskaitījumu, ja konta atlikums atšķiras no norādītā maksimālā atlikuma par nelielu summu, norādiet minimālo viena pārskaitījuma summu. Summa tiek norādīta konta valūtā.

Regulārā maksājuma nosacījumi

Nākamais maksājuma datums

 (Obligāts lauks)

Datums, kad jāveic nākamais maksājums ar izmainīto rīkojumu.

Rīkojuma beigu datums

Datums (ieskaitot), līdz kuram ir spēkā rīkojums. Ja beigu datums nav norādīts, rīkojums tiek uzskatīts par beztermiņa.

Maksājumu biežums

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties no saraksta, cik bieži veikt maksājumus. Par atskaites sākumu tiek pieņemts pirmā maksājuma datums.

Informācija Bankai

Aizpildiet šo lauku, ja nepieciešams dot Bankas operatoram papildu rīkojumus.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērta nākamā lapa.Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, dokuments tiek nodzēsts.Atpakaļ

 

Noklikšķinot uz pogas, jūs atgriezīsieties iepriekšējā logā.