Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Transakciju meklēšana

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja pēc dažādiem parametriem meklēt ienākošās un izejošās transakcijas.

Ja nezināt precīzus meklējamās transakcijas datus, šeit ir iespējams meklēt transakciju arī pēc lauka vērtības fragmenta. Ir iespējams meklēt arī pēc vairākiem teksta fragmentiem, aizstājot nezināmo teksta fragmentu ar zīmi %. Lielie un mazie burti netiek uztverti kā atšķirīgi simboli.

Piemēram, ierakstot vērtību "Ka%", tiek atrasti vārdi "kase", "kas" u.tml.

Meklēšanā var uzrādīt visus, dažus vai neuzrādīt nevienu atlases kritēriju. Ja atlases kritērijiem atbilstošo transakciju saraksts ir pārāk garš (pārsniedz 500 ierakstu), tiek parādīts kļūdas paziņojums. Ja atlases kritērijiem neatbilst neviena transakcija, tiek parādīts atbilstošs paziņojums un piedāvāta iespēja mainīt atlases kritērijus.

DIALOGA LOGA APRAKSTS.

Konts

 

Izvēlieties kontu, kuram rādīt transakciju sarakstu.

Datums

 

Izvēlieties laika periodu, kurā meklēt transakciju. Laukos "No" un "Līdz" uzrādiet dienu, mēnesi, gadu.

Summa no ... līdz

 

Uzrādiet summas intervālu (ieskaitot), kurā meklēt transakciju. Ja vēlaties norādīt precīzu meklējamās transakcijas summu, nevis summas intervālu, ievadiet vienu un to pašu vērtību abos laukos.

Maksājuma veids

 

Izvēlieties maksājuma veidu: izejošie vai ienākošie maksājumi, kartes darījumi, skaidras naudas darījumi.

Maksājuma vai transakcijas numurs

 

Norādiet pilnu maksājuma vai bankas transakcijas numuru vai to fragmentu.

Maksājumu kartes numurs

 

Norādiet maksājumu kartes numuru, ar kuru veiktās transakcijas vēlaties skatīt.

Ja norādīts kartes numurs, atlasīto transakciju sarakstā tiek parādīti, piemēram, maksājumi ar karti, skaidras naudas izņemšana, bet netiek parādītas darbības ar kartes kontu.

Šis lauks tiek parādīts tikai tiem lietotājiem, kam ir pieejama vismaz viena maksājumu karte.

Maksājuma pamatojums

 

Norādiet darījuma detaļas, pēc kurām meklēt transakciju. Darījuma detaļās var uzrādīt darījuma mērķi, paskaidrojošu informāciju par attiecīgo darījumu, kā arī informāciju par maksājumā iesaistīto pretējo pusi.

Saņēmējs vai maksātājs

 

Norādiet maksājuma pretējās puses pilnu vai daļēju nosaukumu, bankas kodu vai koda fragmentu, pilnu vai daļēju uzņēmuma reģistrācijas numuru vai personas kodu. Ienākošiem maksājumiem pretējā puse ir maksātājs, izejošiem - saņēmējs.

Sakārtot pēc

 

Norādiet pazīmi, pēc kā sakārtot atlasītas transakcijas.

Kārtošanas secība

 

Norādiet, vai transakcijas sakārtot pēc norādītas pazīmes dilstošā vai augošā secībā.

Meklēt

 

Noklikšķiniet uz šīs pogas, uz ekrāna tiks parādīts transakciju saraksts, kas tika atlasīts pēs jūsu ievadītiem atlases kritērijiem.