Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Skolinimas, išperkamoji nuoma

Šioje skiltyje galite peržiūrėti informaciją apie jūsų turimas paskolas, finansinės nuomos sutartis arba faktoringo sutartis.

Kiekvienai kredito linijai, išperkamosios nuomos kredito linijai, faktoringo linijai rodoma nepanaudota suma ir mokėjimo grafikas. Paskolos, finansinės nuomos ar faktoringo sutartims rodoma negrąžinta pagrindinė suma ir mokėjimo grafikas.

Sąraše yra tik sutartys, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs, ar sutartys su pradelstais mokėjimais.

Spustelėkite bet kokį įrašą sąraše ir dešinėje pusėje [matysite pateiktą] informaciją apie sutartį.

Sąraše yra tik sutartys, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs, ar sutartys su pradelstais mokėjimais.

Kredito linija, išperkamosios nuomos kredito linija, faktoringo linija

Paspaudus ant bet kurios kredito linijos/išperkamosios nuomos kredito linijos/faktoringo linijos, dešiniajame kampe rodoma ši informacija:

Paskolos, finansinės nuomos, faktoringo sutartis

Spustelėkite bet kurią paskolos/finansinės nuomos/faktoringo sutartį ir dešinėje puslapio pusėje bus rodoma ši informacija:

Puslapyje dešinėje pusėje pateikiama apie kiekvieną sutartį ir eilutę – informacija artimiausią numatytą mokėjimą: pagrindinė suma, palūkanų suma ir komisinio mokesčio suma (jei reikia sumokėti komisinį mokestį), mokėjimo data ir bendra mokėtina suma. Nesant nustatyto mokėjimų grafiko, rodomas tik vienas mokėjimas termino pabaigoje.

Esant pradelstam mokėjimui, skiltyje „Pradelsti mokėjimai“ pateikiama ši informacija: