Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

BALTA AAS

Izvēlnē "Maksājumi" tiek piedāvāts Bankas izveidots šablons naudas ieskaitīšanai "BALTA". Maksājumus var veikt tikai eiro. Ja konta valūta nav eiro, tad, izpildot maksājumu, tiek veikta konvertācija pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Dialoga loga apraksts

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Polises vai rēķina numurs

 (Obligāts lauks)

Ievadiet "BALTA" izsniegtās polises vai rēķina numuru.

Maksājuma kopsumma

 (Obligāts lauks)

Summa, kas jāieskaita "BALTA". Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja konta valūta (lauks "No konta") nav eiro, tiek veikta valūtas konvertācija pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Informācija saņēmējam

Aizpildiet šo lauku, ja  saņēmējam jānosūta kāda papildu informācija. Izveidotajā maksājuma uzdevumā šī informācija tiek izvietota laukā "Maksājuma detaļas".Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.