Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Pervedimas į savo sąskaitą

Šioje skiltyje galite atlikti pervedimus iš vienos naudotojo banko sąskaitos į kitą. Mokėjimai gali būti atliekami bet kuria valiuta. Jei pervedimo valiuta skiriasi nuo jūsų sąskaitos valiutos, Internetinė bankininkystė pritaikys galiojantį Banko valiutų keitimo kursą.

Mokėjimas taikant tarpininko valiutos keitimo kursą

Mokėjimus su valiutos keitimu galima atlikti taikant ne tik Banko galiojantį negrynųjų pinigų valiutos keitimo kursą, bet ir tarpininko valiutos keitimo kursą. Jei jūs turite galimybę pasinaudoti tarpininko valiutos keitimo kursu, mokėjimo įvesties puslapyje nurodoma užsienio valiutos keitimo nurodymo numeris, valiuta ir suma, kurią Bankas perka, taip pat valiuta ir suma, kurią Bankas parduoda. Norėdami atlikti mokėjimą naudodamiesi tarpininko tarifu, pažymėkite atitinkamą užsienio valiutos keitimo nurodymo numerį.

Įvesdami mokestį su tarpininko kursu, į lauką "Iš sąskaitos" įveskite duomenis sąskaitos, kurios valiuta yra ta valiuta, kurią Bankas perka, o kaip mokėjimo sumos valiutą – įveskite valiutą, kurią Bankas parduoda. Valiutos keitimas gali būti atliekamas keliais mokėjimais, kol išleidžiama visa nurodymo suma.

Pervedimas iš taupomosios sąskaitos

Norėdami be papildomų mokesčių pervesti pinigus iš taupomosios sąskaitos+ arba MAXI taupomosios sąskaitos, pažymėkite "be papildomų mokesčių". MAXI taupomosios sąskaitos lėšos jus pasieks per 7 (septynias) dienas, o taupomosios sąskaitos+ per 35 (trisdešimt penkias) dienas po pervedimo įvykdymo.

Mokesčio sąskaita

Mokesčio už įsipareigojimų nevykdymą sąskaita yra mokėjimo automatinio nurašymo sąskaita. Internetinė bankininkystė suteikia galimybę nurodyti kitą mokėjimo sąskaitą. Norėdami į mokėjimo įvesties ekraną įtraukti mokėjimo sąskaitos lauką, pažymėkite langelį "Rodyti mokesčio sąskaitą", esantį "Parinkčių" Mokesčio sąskaitos skiltyje esančiame meniu – "Nustatymai".

Puslapio laukų aprašymas.

Mokėjimo numeris

 (Privalomas laukas)

Neįvedus dokumento numerio, Internetinė bankininkystė jį sugeneruos automatiškai, su sąlyga, kad "Profilis" meniu skiltyje "Nustatymai" yra nurodytas numerio generavimo formatas.

Įvykdymo data

 (Privalomas laukas)

Įveskite mokėjimo įvykdymo datą. Mokėjimo įvykdymo data neturėtų būti vėlesnė nei 180 kalendorinių dienų nuo pirmosios banko darbo dienos po to, kai mokėjimas buvo išsiųstas. Mokėjimų sąraše atidėtieji mokėjimai žymimi statusu "Vykdoma". Mokėjimo suma nėra rezervuojama iki mokėjimo įvykdymo dienos.

Iš sąskaitos

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite numerį sąskaitos, į kurią turėtų būti atliktas mokėjimas. Sąskaitos valiuta gali būti tokia pati kaip mokėjimo valiuta arba būti kita valiuta.

Mokėjimo suma

 (Privalomas laukas)

Mokėjimo suma.

Gavėjo sąskaita ir mokėjimo valiuta

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite sąskaitos numerį ir valiutą, į kurią mokėjimas turėtų būti užsakytas. Mokėjimas bus atliekamas gavėjo sąskaitos valiuta.
Jei vienas naudotojas turi prieigą prie kelių klientų sąskaitų, galima atlikti pervedimus į šių klientų sąskaitas.

Išorės mokėjimo kodas

Jei įstatymų numatytais atvejais kodas neįvedamas, Internetinėje bankininkystėje bus rodomas klaidos pranešimas.

Mokėjimo paskirtis

 (Privalomas laukas)

Paaiškinamoji informacija apie mokėjimą, pvz., sąskaitos faktūros numeris ir data. Ši informacija bus išsiųsta gavėjui kartu su mokėjimu.

Informacija Bankui

 

Šį lauką užpildykite bankui norėdami pateikti papildomus nurodymus. Jei užpildysite šį lauką, mokėjimas bus įvykdytas rankiniu būdu. Dėl to mokėjimo vykdymo sparta bus mažesnė. Toks mokėjimas bus apmokestintas papildomai. Šis laukas rodomas ne visiems Internetinės bankininkystės naudotojams!

Išsaugoti kaip juodraštį

 

Norėdami išsaugoti šį mokėjimo nurodymą tolimesniam redagavimui, spustelėkite mygtuką.

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins jūsų mokėjimo nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, mokėjimo nurodymo pasirašymui bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti mokėjimo nurodymą.