Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Maksājums starp saviem kontiem

Šajā sadaļā var veikt iekšbankas pārskaitījumu starp diviem viena klienta kontiem bankā. Ja vienam lietotājam pieejami vairāku klientu konti,  iespējams veikt maksājumu arī uz šo klientu kontiem. Pārskaitījumus var veikt jebkurā valūtā. Ja maksājuma valūta atšķiras no konta valūtas, tiek veikta valūtas konvertācija pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

 Maksājumi ar valūtas maiņu pēc dīlera kursa

Valūtas maiņu iespējams veikt ne tikai pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa, bet arī pēc dīlera kursa, par ko iepriekš panākta vienošanās bankā.

Ja jums ir pieejams speciāls kurss valūtas maiņai, maksājuma ievadformā tiek parādīts valūtas maiņas pieprasījuma numurs, summa un valūta, ko banka pērk, kā arī summa un valūta, ko banka pārdod. Lai veiktu maksājumu ar valūtas maiņu pēc speciāla kursa, atzīmējiet attiecīgā pieteikuma numuru.

Aizpildot maksājumu ar valūtas maiņu, laukā "No konta" norādiet kontu, kura valūta ir tā, ko banka pērk, bet kā maksājuma summas valūtu - ko Banka pārdod. Valūtas maiņu var izpildīt pa daļām, vairākos maksājumos, kamēr sasniegta pieteikumā norunātā summa.

Uzmanību! Valūtas maiņu pēc dīlera kursa var veikt tikai bankas darba laikā tajā datumā, kurā panākta vienošanās par maiņas kursu.

Pārskaitījumi no krājkonta vai Maxi konta

Lai veiktu pārskaitījumus no krājkonta vai Maxi konta bez papildu komisijas maksas, Banka par to jābrīdina iepriekš, konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumos noteiktajā termiņā.

Internetbanka piedāvā šādu iespēju sadaļā "Maksājums starp saviem kontiem".  Ja jums ir atvērts krājkonts, krājkonts+ vai Maxi konts un vēlaties veikt no tā pārskaitījumu bez papildu komisijas maksas, atzīmējiet lauku "bez papildu komisijas. Līdzekļi no krājkonts vai Maxi konta būs pieejami pēc 7 dienām pēc maksājuma izpildes Bankā". Savukārkt līdzekļi no krājkonta+ būs pieejami pēc 35 dienām pēc maksājuma izpildes Bankā".

Komisijas konts

Pēc noklusējuma bankas komisija par maksājuma veikšanu tiek iekasēta no maksājuma konta, bet internetbanka piedāvā iespēju kā komisijas kontu norādīt arī kādu citu jūsu kontu. Lai maksājuma ievadformā norādītu komisijas kontu, aktivizējiet šo iespēju sadaļā "Komisijas konts", ko var atrast izvēlnē "Parametri" - "Konfigurācija".

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".



Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.



No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.



Summa

 (Obligāts lauks)

Maksājuma summa (cipariem).

Saņēmēja konts un maksājuma valūta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu un valūtu, uz kuru veikt pārskaitījumu. Konta valūta nosaka maksājuma valūtu.
Ja vienam lietotājam pieejami vairāku klientu konti, sarakstā tiek parādīti arī šo klientu konti.



Ārējo maksājumu kods

Likumdošanā noteiktos gadījumos kods jānorāda obligāti. Internetbanka veic atbilstošo pārbaudi.



Pamatojums

 (Obligāts lauks)

Maksājuma mērķis - skaidrojoša informācija par maksājumu, piemēram, rēķina numurs un datums. Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam.



Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.



Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.