Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Rīkojums skaidras naudas izmaksai

Šajā sadaļā var sagatavot rīkojumu skaidras naudas izmaksai no jums pieejama konta. Skaidras naudas izmaksa notiek bez valūtas maiņas, piemēram, no eiro konta var izņemt tikai eiro, no ASV dolāru konta - tikai ASV dolārus.

Atverot rīkojuma skaidras naudas izmaksai parakstīšanas logu, internetbanka ģenerē unikālu rīkojuma numuru. Pēc šī numura bankas kasieris, izmaksājot naudu, identificē rīkojumu.

Pēc nosūtīšanas uz izpildi rīkojums iegūst statusu "Tiek apstrādāts" un jūs varat doties uz Banku saņemt pieprasīto summu. Naudas saņēmējam kasē ir jānosauc internetbankas ģenerētais rīkojuma numurs vai jāuzrāda rīkojuma izdruka un personu apliecinošs dokuments. Ja visi rīkojuma skaidras naudas izmaksai lauki aizpildīti pareizi un kontā ir nepieciešamie līdzekļi, jums tiek izmaksāta rīkojumā minētā summa un rīkojums iegūst statusu "Izpildīts".

Rīkojums skaidras naudas izmaksai ir derīgs 10 dienas no tā parakstīšanas brīža. Ja šajā laikā nauda netiek izņemta, rīkojums tiek anulēts un iegūst statusu "Atteikts". Apskatīt rīkojumu statusus un izdrukāt rīkojumu var izvēlnē "Maksājumu vērsture".

Lielu skaidras naudas summu izmaksa

Ja vēlaties saņemt lielas summas skaidrā naudā vai jebkuru citu valūtu, kas nav USD vai EUR, laukā "Informācija Bankai" norādiet konkrētu bankas filiāli vai klientu apkalpošanas centru, kurā izņemsiet norādīto summu.

Ja izsniedzamā skaidrā naudas summa pārsniedz limitu, kuru izvēlētajā filiālē vai klientu apkalpošanas centrā izsniedz bez iepriekšēja pasūtījuma, tad pēc rīkojuma skaidras naudas izmaksai nosūtīšanas uz banku nosūtiet arī brīvas formas ziņojumu par skaidras naudas iepriekšēju pasūtīšanu. Ziņojumā jānorāda internetbankas ģenerētais rīkojuma skaidras naudas izmaksai numurs un bankas filiāle, kurā saņemt skaidro naudu. Izpildot šo rīkojumu, bankas operators laukā "Informācija klientam" ieraksta datumu, kad norādītajā filiālē var izņemt pieprasīto skaidras naudas summu. Ja neizņemsiet pasūtīto naudu norādītajā datumā vai nākamajā darba dienā līdz plkst. 12:00, tiks ieturēta papildu komisijas maksa. Ja vēlaties pasūtīto naudu saņemt ātrāk, tad pirms brīvas formas rīkojuma nosūtīšanas zvaniet internetbankas vecākajam operatoram un vienojieties par pasūtījuma izpildes laiku. Ja skaidras naudas summa, kas pārsniedz limitu, tiek izmaksāta bez iepriekšēja pasūtījuma - tiek iekasēta papildu komisija.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".

No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt skaidras naudas izmaksu. Kontam jābūt atvērtam maksājuma valūtā.Summa

 (Obligāts lauks)

Maksājuma summa (cipariem).

 

 (Obligāts lauks)

Norādiet maksājuma valūtu.  Skaidras naudas izmaksas valūtai jāsakrīt ar konta valūtu (lauks "No konta").

Saņēmēja vārds, uzvārds

 (Obligāts lauks)

Naudas saņēmēja pilns vārds un uzvārds.Saņēmēja rezidences valsts

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma saņēmējs. Šī valsts var būt atšķirīga no valsts, kurā maksājuma saņēmējs fiziski atrodas vai kurā atrodas maksājuma saņēmēja banka.

Saņēmēja personas kods/pases Nr.

 (Obligāts lauks)

LR rezidentiem obligāti jānorāda personas kods. Saņēmējiem, kas nav LR rezidenti, šajā laukā jānorāda pases vai cita personu apliecinoša dokumenta numurs.Ārējo maksājumu kods

Likumdošanā noteiktos gadījumos kods jānorāda obligāti. Internetbanka veic atbilstošo pārbaudi.

Pamatojums

 (Obligāts lauks)

Paskaidrojoša informācija par darījumu.

Informācija Bankai

Laukā var norādīt, piemēram, kādās naudaszīmēs vēlaties saņemt rīkojumā norādīto naudas summu.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.