Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Valūtas maiņa

Šajā sadaļā var veikt valūtas maiņu viena multivalūtu konta ietvaros. Lai šī iespēja jums būtu pieejama, jums jābūt atvērtam multivalūtu kontam. Multivalūtu kontā var ieskaitīt naudu jebkurā valūtā, līdzekļi multivalūtu kontā tiek uzglabāti tajā valūtā, kurā tie tiek ieskaitīti. Ja multivalūtu kontā tiek ieskaitīti līdzekļi valūtā, kuras pozīcija kontam vēl nav atvērta, to atvērs bankas operators, izpildot pārskaitījumu.

Valūtas konvertācija notiek pēc bankas noteiktā maiņas kursa. Veicot valūtas maiņu konta ietvaros, var norādīt vai nu summu, kuru konvertēt izvēlētajā valūtā, vai summu, kura jāiegūst konvertācijas rezultātā.

Ja vēlaties veikt pārskaitījumu ar valūtas maiņu starp diviem dažādiem saviem kontiem bankā, lūdzu, lietojiet sadaļu "Maksājums starp saviem kontiem".

 Maksājumi ar valūtas maiņu pēc dīlera kursa

Valūtas maiņu iespējams veikt ne tikai pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa, bet arī pēc dīlera kursa, par ko iepriekš panākta vienošanās bankā.

Ja jums ir pieejams speciāls kurss valūtas maiņai, maksājuma ievadformā tiek parādīts valūtas maiņas pieprasījuma numurs, summa un valūta, ko banka pērk, kā arī summa un valūta, ko banka pārdod. Lai veiktu maksājumu ar valūtas maiņu pēc speciāla kursa, atzīmējiet attiecīgā pieteikuma numuru.

Aizpildot maksājumu ar valūtas maiņu, laukā "No konta" norādiet kontu, kura valūta ir tā, ko banka pērk, bet kā maksājuma summas valūtu - ko Banka pārdod. Valūtas maiņu var izpildīt pa daļām, vairākos maksājumos, kamēr sasniegta pieteikumā norunātā summa.

Uzmanību! Valūtas maiņu pēc dīlera kursa var veikt tikai bankas darba laikā tajā datumā, kurā panākta vienošanās par maiņas kursu.

Komisijas konts

Pēc noklusējuma bankas komisija par maksājuma veikšanu tiek iekasēta no maksājuma konta, bet internetbanka piedāvā iespēju kā komisijas kontu norādīt arī kādu citu jūsu kontu. Lai maksājuma ievadformā norādītu komisijas kontu, aktivizējiet šo iespēju sadaļā "Komisijas konts", ko var atrast izvēlnē "Parametri" - "Konfigurācija".

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.

Summa, ko vēlos pārdot

 (Obligāts lauks)*

Norādiet summu, kuru vēlaties pārdot.
Pārdošanas valūta šajā laukā nav jānorāda, to nosaka lauks "Konts un pādošanas valūta".

No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, kura ietvaros veikt valūtas maiņu, un pārdošanas valūtu. Iespējams pārdot tikai tādu valūtu, kāda kontam jau ir atvērta.

Summa, ko vēlos pirkt

 (Obligāts lauks)*

Norādiet summu, par kuru vēlaties papildināt kontu.
Pirkšanas valūta šajā laukā nav jānorāda, to nosaka lauks "Pirkšanas valūta".

Pirkšanas valūta

 (Obligāts lauks)

Norādiet valūtu, kuru vēlaties nopirkt. Ja kontam šī valūta vēl nav atvērta, to atvērs bankas operators, izpildot pārskaitījumu.

*Jānorāda tikai viena summa - pirkšanas vai pārdošanas; otra summa tiek aprēķināta pēc bankas noteiktā valūtas maiņas kursa.Informācija Bankai

 

Izmantojiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams dot bankas operatoram papildu rīkojumus. Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes rindas un apstrādāts manuāli. Tas samazina maksājuma apstrādes ātrumu. Par šādu maksājumu tiks ieturēta papildu komisija. Šīs lauks nav pieejams visiem internetbankas lietotājiem!Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.