Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Žiro maksājumi

Žiro maksājumus var izmantot, samaksājot rēķinus vai soda naudas, kuros ir norādīts saņēmēja žiro numurs. Žiro numurs ir pieczīmju skaitlis, ko uzņēmumam piešķir SIA "Itella Information" (bijušais NMC - "Nacionālais maksājumu centrs"). Žiro numurs katram uzņēmumam ir individuāls un maksājuma uzdevumā aizstāj saņēmēja nosaukumu un bankas kontu.

Internetbankā iespējams samaksāt to uzņēmumu žiro maksājumus, kuri noslēguši līgumu par iekļaušanu žiro maksājumu sistēmā.

Maksājumus pieņem tikai latos. Ja konta valūta nav lati, tad, izpildot maksājumu latos, internetbanka veic konvertāciju pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Uzmanību! Ja maksājums iesniegts Internetbankā pēc Bankas darba laika, tas tiks izpildīts nākamajā Bankas darba dienā.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.

No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā. Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja konta valūta nav EUR, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Maksājuma identifikators

 (Obligāts lauks)

Jūsu maksājuma identifikators, piemēram, rēķina numurs, protokola vai paziņojuma numurs.

Žiro numurs

 (Obligāts lauks)

Uzņēmuma žiro numurs, kura kontā tiks ieskaitīta maksājuma summa. Žiro numurs ir pieczīmju skaitlis.

Maksājuma kopsumma

 (Obligāts lauks)

Kopējā rēķina summa samaksai. Maksājuma valūta var būt tikai lati.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.