Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi InternetāIBAN standarts

IBAN (International Bank Account Number) ir starptautisks bankas konta numurs, ko banka piešķīrusi klientam un kas atbilst starptautiskajam standartam ISO 13616:1997, kuru izstrādājusi Eiropas Banku standartu komiteja un Starptautiskā Standartizācijas organizācija. IBAN starptautiski tiek izmantots kā bankas rekvizīts, kas viennozīmīgi identificē klienta kontu finanšu iestādē. IBAN lietošana palielina maksājuma izpildes ātrumu un samazina kļūdu iespējas.

Starptautiskais IBAN var būt līdz 34 zīmēm garš un to veido:

Daži IBAN piemēri:

Ar Latvijas Bankas lēmumu noteikts, ka pēc 2005. gada 1. janvāra iekšzemes maksājumos tiek pieņemti tikai tādi maksājuma dokumenti, kuros norādīts saņēmēja Latvijas IBAN.

IBAN Latvijā sastāv no 21 zīmes

Internetbanka pārbauda ievadītā IBAN pareizību. Latvijas IBAN tiek pārbaudīts:

Dokumentu izdrukās IBAN tiek parādīts, grupējot zīmes grupās pa četri. Elektroniskajos maksājuma dokumentos IBAN nesatur atdalītājus vai tukšuma zīmes.