Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Starptautiskais maksājums

Šajā sadaļā var veikt maksājumus un pārskaitījumus no jūsu konta uz jebkuru pasaules valsti jebkurā valūtā. Ja konta valūta atšķiras no maksājuma valūtas, internetbanka veic konvertāciju pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Ievadot informāciju par banku, ja tā lieto SWIFT kodu, ieteicams izmantot meklēšanas iespēju – "Meklēt SWIFT", jo sistēma pārbauda ievadīto datu precīzu atbilstību banku sarakstam internetbankas datu bāzē. Ja kāds burts vai cipars atšķiras, tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja banka nelieto SWIFT kodu, jānorāda šīs bankas cits identifikācijas kods, kura paraugu var izvēlēties no saraksta laukā "Koda paraugs". Ja, aizpildot maksājuma uzdevumu, nenorādīsiet starpniekbanku, to izvēlēsies bankas darbinieks.

Ja bankas komisijas par maksājumu samaksā maksātājs, komisiju summa tiek atskaitīta no jūsu konta. Ja komisijas maksā saņēmējs, komisijas summa tiek atskaitīta no maksājuma summas.

 Maksājumi ar valūtas maiņu pēc dīlera kursa

Valūtas maiņu iespējams veikt ne tikai pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa, bet arī pēc dīlera kursa, par ko iepriekš panākta vienošanās bankā.

Ja jums ir pieejams speciāls kurss valūtas maiņai, maksājuma ievadformā tiek parādīts valūtas maiņas pieprasījuma numurs, summa un valūta, ko banka pērk, kā arī summa un valūta, ko banka pārdod. Lai veiktu maksājumu ar valūtas maiņu pēc speciāla kursa, atzīmējiet attiecīgā pieteikuma numuru.

Aizpildot maksājumu ar valūtas maiņu, laukā "No konta" norādiet kontu, kura valūta ir tā, ko banka pērk, bet kā maksājuma summas valūtu - ko Banka pārdod. Valūtas maiņu var izpildīt pa daļām, vairākos maksājumos, kamēr sasniegta pieteikumā norunātā summa.

Uzmanību! Valūtas maiņu pēc dīlera kursa var veikt tikai bankas darba laikā tajā datumā, kurā panākta vienošanās par maiņas kursu.

Komisijas konts

Pēc noklusējuma bankas komisija par maksājuma veikšanu tiek iekasēta no maksājuma konta, bet internetbanka piedāvā iespēju kā komisijas kontu norādīt arī kādu citu jūsu kontu. Lai maksājuma ievadformā norādītu komisijas kontu, aktivizējiet šo iespēju sadaļā "Komisijas konts", ko var atrast izvēlnē "Parametri" - "Konfigurācija".

DIALOGA LOGA APRAKSTS

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.

  MaksātājsMaksājuma veids

 (Obligāts lauks)

Maksājuma veids maina operācijas izpildes ātrumu un ietekmē komisijas maksas lielumu. Sk. Bankas cenrādi.No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.Summa

 (Obligāts lauks)

Maksājuma summa (cipariem).Valūta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties valūtu, kurā vēlaties veikt maksājumu. Valūta var atšķirties no konta valūtas (lauks "No konta"). Ja maksājums ir ar valūtas maiņu, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Komisijas sedz

 

Norādiet, kas maksās banku komisiju:

  SaņēmējsSaņēmēja vārds,uzvārds/ uzņēmuma nosaukums

 (Obligāts lauks)

Maksājuma saņēmēja pilns vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums.

Šis lauks var but līdz 35 zīmēm garš. 

Saņēmēja personas kods/pases Nr./uzņēmuma reģ. Nr.

Maksājuma saņēmēja personas kods, pases numurs vai uzņēmuma reģistrācijas numurs.Saņēmēja rezidences valsts

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma saņēmējs. Šī valsts var būt atšķirīga no valsts, kurā maksājuma saņēmējs fiziski atrodas vai kurā atrodas maksājuma saņēmēja banka.

Saņēmēja IBAN

 (Obligāts lauks)*

Saņēmēja konta numurs IBAN standartā. Starptautiskais IBAN var būt līdz 34 simboliem garš. Numurs jāievada bez tukšuma zīmēm. Sistēma pārbauda ievadītā numura pareizību.

Atrast banku pēc IBAN

 

Noklikšķinot uz norādes, tiek meklēta ievadītajam IBAN atbilstoša banka. Ja datu bāzē šāda banka tiek atrasta, bankas informācija (SWIFT kods, nosaukums, adrese) tiek iekopēta atbilstošajos maksājuma uzdevuma laukos.Saņēmēja konts

 (Obligāts lauks)

Maksājuma saņēmēja konta numurs saņēmēja bankā.

*Ja ir aizpildīts lauks "Saņēmēja IBAN", laukam "Saņēmēja konts" jābūt tukšiem. IBAN norādīšana palielina maksājuma izpildes ātrumu.

  Informācija par saņēmēja banku

SWIFT kods

 (Obligāts lauks)*

Maksājuma saņēmēja bankas SWIFT kods. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - starptautiska finanšu institūciju kodēšanas sistēma, ko lieto starpbanku elektroniskos norēķinos.

Ja kods nav zināms, izmantojiet internetbankas piedāvāto meklēšanas iespēju un noklikšķiniet uz pogas "Meklēt SWIFT".

*Ja saņēmēja banka nelieto SWIFT kodu, tad obligāti jānorāda šīs bankas cits identifikācijas kods vai saņēmēja bankas konta numurs starpniekbankā.

Atrast banku pēc SWIFT

 

Noklikšķinot uz norādes, tiek meklēta ievadītajam SWIFT kodam atbilstoša banka. Ja datu bāzē tiek atrasta šāda banka, bankas informācija (nosaukums, adrese) tiek iekopēta atbilstošajos maksājuma uzdevuma laukos.

Meklēt SWIFT

 

Noklikšķinot uz norādes, tiek atvērts jauns dialoga logs, kurā var meklēt maksājuma saņēmēja banku pēc tās SWIFT koda, nosaukuma vai nosaukuma fragmenta, kā arī adreses (pilsētas, valsts). Šajā sarakstā iekļautas tikai tās bankas, kuras lieto SWIFT kodu.

Koda paraugs

 

Izvēlieties bankas identifikācijas koda paraugu no saraksta.

Aizpildiet pēc parauga

 *

Ievadiet maksājuma saņēmēja bankas identifikācijas kodu atbilstoši izvēlētajam paraugam.

*Ja saņēmēja banka nelieto SWIFT kodu, tad obligāti jānorāda šīs bankas cits identifikācijas kods vai saņēmēja bankas konta numurs starpniekbankā.

Atrast banku pēc koda

 

Noklikšķinot uz pogas, tiek meklēta ievadītajam bankas identifikācijas kodam atbilstoša banka. Ja datu bāzē tiek atrasta šāda banka, bankas informācija (nosaukums, adrese, SWIFT kods - ja ir) tiek iekopēta atbilstošajos maksājuma uzdevuma laukos.

Meklēt kodu

 

Noklikšķinot uz pogas, tiek atvērts jauns dialoga logs, kurā var meklēt maksājuma saņēmēja banku pēc tās nacionālā klīringa koda.

Saņēmēja banka

 (Obligāts lauks)

Maksājuma saņēmēja bankas pilns nosaukums. Ja nosaukums nav zināms pilnīgi precīzi, izmantojiet internetbankas piedāvāto meklēšanas iespēju un noklikšķiniet uz pogas "Meklēt SWIFT".

Filiāle

 

Ja maksājuma saņēmējs ir bankas filiālē, kurai nav SWIFT vai cita bankas identifikācijas koda, tad šajā laukā norādiet saņēmēja bankas filiāles nosaukumu vai adresi un laukā "Saņēmēja banka" norādiet attiecīgās bankas galveno biroju.

Ja nav zināms, kurā saņēmēja bankas filiālē ir atvērts saņēmēja konts, laukā "Saņēmēja banka" norādiet attiecīgās bankas galveno biroju, bet šo lauku neaizpildiet.

Iela/Pilsēta/Valsts

Norādiet maksājuma saņēmēja bankas adresi - ielu, pilsētu un valsti. Obligāti jānorāda pilsēta un valsts. Ja adrese nav zināma, izmantojiet internetbankas piedāvāto meklēšanas iespēju un noklikšķiniet uz pogas "Meklēt SWIFT".

Informācija par starpniekbanku

Informācija par starpniekbanku nav obligāti jānorāda - ja starpniekbanku nenorāda, to izvēlas bankas darbinieks. Ja nenorādāt saņēmēja bankai ne SWIFT kodu, ne citu identifikācijas kodu, tad obligāti jānorāda saņēmēja bankas konts starpniekbankā un informācija par starpniekbanku.

  PapildinformācijaĀrējo maksājumu kods

Likumdošanā noteiktos gadījumos kods jānorāda obligāti. Internetbanka veic atbilstošo pārbaudi.Pamatojums

 (Obligāts lauks)

Maksājuma mērķis - skaidrojoša informācija par maksājumu, piemēram, rēķina numurs un datums. Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam.Informācija Bankai

 

Izmantojiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams dot bankas operatoram papildu rīkojumus. Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes rindas un apstrādāts manuāli. Tas samazina maksājuma apstrādes ātrumu. Par šādu maksājumu tiks ieturēta papildu komisija. Šīs lauks nav pieejams visiem internetbankas lietotājiem!Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.

Maksājumu piemēri