Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

KZT pārskaitījums uz Kazahstānas Republiku

Zemāk izklāstītās prasības formulētas, pamatojoties uz Kazahstānas Republikas likumu Nr. 237 no 29.06.1998. "Par maksājumiem un naudas pārvedumiem", Kazahstānas Republikas Nacionālās Bankas Valdes lēmumu Nr. 388 no 15.11.1999. ar sekojošajām izmaiņām; Kazahstānas Republikas Nacionālās Bankas Valdes lēmumu Nr. 124 no 24.10.2007. "Par veicamiem sagatavošanas pasākumiem, kas saistīti ar pāreju uz vienotu bankas klienta bankas konta numura struktūru" un Kazahstānas Republikas Nacionālās Bankas Valdes lēmumu Nr. 266 no 24.08.2012. "Par izmaiņām un papildinājumiem Kazahstānas Republikas Nacionālās Bankas dažos normatīvajos aktos, kas attiecas uz bankas kontu atvēršanu, apkalpošanu un slēgšanu, pārskaitījumiem un naudas pārvedumiem, kā arī par dažu Kazahstānas Republikas Nacionālās Bankas normatīvo aktu atzīšanu par spēku zaudējušiem".

Teksts maksājuma uzdevumā jāraksta latīņu burtiem.

Veicot KZT maksājumu uz Kazahstānu, obligāti jānorāda šāda informācija:

Sadaļa "Informācija par saņēmēja banku":

Sadaļa "Saņēmējs"

Lauks "Ārējo maksājumu kods":

Lauks "Pamatojums":