Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Latvenergo

Šeit tiek piedāvāts bankas izveidots šablons norēķiniem par elektroenerģiju Latvenergo klientiem, kuri samaksu veic pēc tarifa T1. Maksājumā jānorāda samaksas periods un skaitītāja rādījumi samaksas perioda sākumā un beigās.  Ja uz jums attiecas Latvenergo speciālie samaksas nosacījumi vai Latvenergo ir jums izrakstījis rēķinu, kurā ir norādīts iepriekšējo periodu parāds vai pārmaksa, norādiet to attiecīgajā laukā.

Pēc informācijas ievadīšanas, noklikšķiniet uz pogas "Tālāk". Internetbanka atvērs jaunu lapu, kurā būs aprēķinātas izlietotās kilovatstundas un veikts kopējās maksājuma summas aprēķins pēc norādītā Latvenergo tarifa.

Uzmanību! Ja maksājums iesniegts Internetbankā pēc Bankas darba laika, tas tiks izpildīts nākamajā Bankas darba dienā.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Abonenta kods/ Līguma Nr.

 (Obligāts lauks)

Norādiet savu Latvenergo klienta kodu vai Latvenergo līguma numuru, kas norādīts uz kvīts.

Beigu datums

 (Obligāts lauks)

Samaksas perioda beigu datums (ieskaitot).

Sākuma datums

 (Obligāts lauks)

Samaksas perioda sākuma datums (ieskaitot). Samaksas periodu norāda pilnos mēnešos.

Skaitītāja rādījums

 (Obligāts lauks)

Norādiet skaitītāja rādījumus samaksas perioda sākumā un beigās. Jānorāda tikai veselie skaitļi, t.i., līdz komatam.

Maksa par 1 kWh

 (Obligāts lauks)

Norādiet tarifu, kuru pielietot, rēķinot maksu par patērēto elektroenerģiju.

Parāds vai pārmaksa

 

Aizpildiet šo lauku, ja Latvenergo ir jums piestādījis rēķinu, kurā ir norādīts iepriekšējo periodu parāds vai pārmaksa.

Samaksas termiņš

Aizpildiet šo lauku, ja uz jums attiecas Latvenergo speciālie samaksas nosacījumi. Ja šis lauks ir aizpildīts, soda nauda tiks aprēķināta, ņemot vērā šo datumu

ABONENTA ADRESE

 

Vēlams norādīt adresi, par kuru tiek veikts maksājums. Norādiet pilsētu, ielu, mājas numuru, dzīvokli.

Informācija saņēmējam

Aizpildiet šo lauku, ja saņēmējam jānosūta kāda papildu informācija. Izveidotajā maksājuma uzdevumā šī informācija tiek izvietota laukā "Maksājuma pamatojums".Informācija Bankai

 

Izmantojiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams dot bankas operatoram papildu rīkojumus. Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes rindas un apstrādāts manuāli. Tas samazina maksājuma apstrādes ātrumu. Par šādu maksājumu tiks ieturēta papildu komisija. Šīs lauks nav pieejams visiem internetbankas lietotājiem!Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.