Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

O!Karte

Izvēlnē "Maksājumi" tiek piedāvāts bankas izveidots šablons LMT O!Kartes kredīta papildināšanai. Izmantojot šo pakalpojumu, O!Kartes kredītu var papildināt par jebkuru summu. Jūsu norādītā summa tiks noņemta no jūsu bankas konta un pieskaitīta O!Kartes kredītam.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Tālruņa numurs

 (Obligāts lauks)

Mobilā tālruņa numurs, kam papildina O!Kartes kredītu.

Maksājuma kopsumma

 (Obligāts lauks)

Norādiet jebkuru summu, par kādu papildināt O!Kartes kredītu.

Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja jūsu bankas konta valūta (lauks "No konta") nav EUR, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.