Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

EUR maksājumi Latvijā un ES

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja veikt maksājumus eiro valūtā uz jebkuru banku Latvijā un Eiropas Savienībā (detalizētāku informāciju skatīt Bankas cenrādī).

Lai ērtāk veiktu pārskaitījumus starp saviem kontiem bankas ietvaros, lietojiet sadaļu "Maksājums starp saviem kontiem". Valūtas maiņai sava multivalūtas konta ietvaros izmantojiet sadaļu "Valūtas maiņa konta ietvaros".

Ja konta valūta atšķiras no maksājuma valūtas, internetbanka veic konvertāciju pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

 Maksājumi ar valūtas maiņu pēc dīlera kursa

Valūtas maiņu iespējams veikt ne tikai pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa, bet arī pēc dīlera kursa, par ko iepriekš panākta vienošanās bankā.

Ja jums ir pieejams speciāls kurss valūtas maiņai, maksājuma ievadformā tiek parādīts valūtas maiņas pieprasījuma numurs, summa un valūta, ko banka pērk, kā arī summa un valūta, ko banka pārdod. Lai veiktu maksājumu ar valūtas maiņu pēc speciāla kursa, atzīmējiet attiecīgā pieteikuma numuru.

Aizpildot maksājumu ar valūtas maiņu, laukā "No konta" norādiet kontu, kura valūta ir tā, ko banka pērk, bet kā maksājuma summas valūtu - ko Banka pārdod. Valūtas maiņu var izpildīt pa daļām, vairākos maksājumos, kamēr sasniegta pieteikumā norunātā summa.

Uzmanību! Valūtas maiņu pēc dīlera kursa var veikt tikai bankas darba laikā tajā datumā, kurā panākta vienošanās par maiņas kursu.

Komisijas konts

Pēc noklusējuma bankas komisija par maksājuma veikšanu tiek iekasēta no maksājuma konta, bet internetbanka piedāvā iespēju kā komisijas kontu norādīt arī kādu citu jūsu kontu. Lai maksājuma ievadformā norādītu komisijas kontu, aktivizējiet šo iespēju sadaļā "Komisijas konts", ko var atrast izvēlnē "Parametri" - "Konfigurācija".

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.Maksājuma veids

 (Obligāts lauks)

Maksājuma veids maina operācijas izpildes ātrumu un ietekmē komisijas maksas lielumu. Sk. Bankas cenrādi.No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.Summa

 (Obligāts lauks)

Maksājuma summa (cipariem).

Maksājuma valūta var atšķirties no konta valūtas (lauks "No konta"). Ja maksājums ir ar valūtas maiņu, tiek veikta valūtas konvertācija pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Saņēmēja konts

 (Obligāts lauks)*

Saņēmēja konta numurs IBAN standartā. Latvijas IBAN sastāv no 21 simbola. Sistēma pārbauda ievadītā numura pareizību. Numurs jāievada bez tukšuma zīmēm.Saņēmēja vārds,uzvārds/ uzņēmuma nosaukums

 (Obligāts lauks)

Maksājuma saņēmēja pilns vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums.Saņēmēja rezidences valsts

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties valsti, kuras rezidents ir maksājuma saņēmējs. Šī valsts var būt atšķirīga no valsts, kurā maksājuma saņēmējs fiziski atrodas vai kurā atrodas maksājuma saņēmēja banka.Saņēmēja personas kods/pases Nr./uzņēmuma reģ. Nr.

Maksājuma saņēmēja personas kods, pases numurs vai uzņēmuma reģistrācijas numurs.Ārējo maksājumu kods

Likumdošanā noteiktos gadījumos kods jānorāda obligāti. Internetbanka veic atbilstošo pārbaudi.Informācija Bankai

 

Izmantojiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams dot bankas operatoram papildu rīkojumus. Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes rindas un apstrādāts manuāli. Tas samazina maksājuma apstrādes ātrumu. Par šādu maksājumu tiks ieturēta papildu komisija. Šīs lauks nav pieejams visiem internetbankas lietotājiem!Pamatojums

 (Obligāts lauks)

Maksājuma mērķis - skaidrojoša informācija par maksājumu, piemēram, rēķina numurs un datums. Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam.Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.