Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Rīgas namu pārvaldnieks

Izvēlnē "Maksājumi" tiek piedāvāts bankas izveidots šablons "Rīgas namu pārvaldnieks" piestādīto rēķinu samaksai. Maksājumus pieņem tikai EUR. Ja konta valūta nav EUR, tad, izpildot maksājumu EUR, internetbanka veic konvertāciju pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Iecirknis

  (Obligāts)

Izvēlieties no saraksta Rīgas namu pārvaldnieka iecirkni .

Personīgais rēķins/Klienta kods

  (Obligāts)

Jūsu personīgā rēķina numurs vai klienta kods, kas norādīts "Rīgas namu pārvaldnieks" piestādītajā rēķinā.

Maksājuma kopsumma

 (Obligāts lauks)

Kopējā summa samaksai.

Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja konta valūta (lauks "No konta") nav EUR, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.

ADRESE, PAR KURU VEIKTA SAMAKSA

Norādiet klienta adresi, par kuru tiek veikts maksājums.

Informācija saņēmējam

Aizpildiet šo lauku, ja  saņēmējam jānosūta kāda papildu informācija. Izveidotajā maksājuma uzdevumā šī informācija tiek izvietota laukā "Maksājuma detaļas".Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.