Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

RUR maksājums uz Krieviju, juridiskai personai

Saņēmējs ir juridiska persona Krievijas rezidents.Laukos:

teksts krievu valodā jāraksta kirilicā drukātiem burtiem. Ja ar jūsu datora klaviatūru nav iespējas ievadīt kirilicu, tad tekstu krievu valodā šajos laukos jāraksta latīņu burtiem, neizmantojot transliterācijas tabulu (šajā gadījumā maksājuma saņēmējam ievadītais teksts tiks parādīts latīņu burtiem), vai atbilstoši transliterācijas tabulai, un kā pirmo zīmi laukā jānorāda "*". Maksājuma saņēmējam ievadītais teksts tiks parādīts kirilicā.

Laukā "Personas kods/ pases numurs/ Uzņēmuma reģistrācijas numurs" jānorāda maksājuma saņēmēja nodokļu maksātāja INN kods (10 cipari uzņēmumiem vai 12 - privātpersonām) un, ja tāds ir, uzņemšanas uzskaitē iemesla kods KPP (9 cipari). Ja saņēmējs nav Krievijas Federācijas rezidents, bet ir ārzemju organizācija, kas ir reģistrēta Krievijas Federācijas Federālajā nodokļu dienestā – šajā laukā jānorāda ārzemju organizācijas kods KIO (5 cipari). Ja maksājuma saņēmējs nav reģistrēts Federālajā nodokļu dienestā, jānorāda saņēmēja bankas INN.

Nodokļu maksātāja kods INN (ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика) – Krievijas Federācijas Federālajā nodokļu dienestā reģistrēta nodokļu maksātāja identifikācijas kods.

KIO (КИО – Код иностранной организации) - ārzemju organizācijas kods.

Uzņemšanas uzskaitē iemesla kods KPP (КПП – Код причины постановки на учет) tiek piešķirts nodokļu maksātājiem, tai skaitā ārējās ekonomiskās darbības dalībniekiem, nodokļu aģentiem, nodokļu un nodevu, kā arī citu obligāto maksājumu iekasētājiem. Saskaņā ar Krievijas Bankas, Federālā Nodokļu dienesta, Krievijas Federācijas Valsts Muitas komitejas un Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas prasībām minētais kods, ja tas ir piešķirts, obligāti jānorāda norēķinu dokumentos, pārskaitot nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Krievijas Federācijas budžetā.

Laukā "Pamatojums" saskaņā ar Krievijas Centrālās Bankas 2012. gada 4. jūnija Instrukcijas Nr. 138-I Pielikumu Nr.2 pirms pārējās informācijas par maksājuma mērķi jānorāda figūriekavās iekļauts valūtas operāciju veida kods un, valūtas operācijām - arī darījuma pases numurs. Valūtas operāciju kods sastāv no latīņu alfabēta burtiem "VO" un operācijas ciparu apzīmējuma; darījuma pases numurs sastāv no latīņu alfabēta burtiem "PS" un pases numura ciparu apzīmējuma. Ja ar jūsu datora klaviatūru nav iespējas ievadīt kirilicu, valūtas operāciju veida kods un darījuma pases numurs jānorāda iekļauts apaļajās iekavās un apostrofos. Tālāk jānorāda, par kādiem pakalpojumiem vai precēm tiek veikts maksājums, un atbilstoši kādam līgumam, rēķinam - jānorāda numurs, vai norāde “b/n” (bez numura) un datums. Ja pakalpojums tiek aplikts ar PVN, jānorāda PVN (NDS) summu Krievijas rubļos, ja nē – jāraksta BEZ NDS.