Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Budžeta maksājums uz Krieviju

Kā noteikt, vai tiek veikts budžeta maksājums?

Budžeta maksājums tiek veikts uz šādām saņēmējbankām ar šādiem RUXXXXXXXXX kodiem:

Budžeta maksājums tiek veikts uz šādiem saņēmēja konta numuriem:

Veicot budžeta maksājumu, visa informācija laukos, kas attiecas uz Saņēmēju, Saņēmēja banku un Pamatojumu, ir jāaizpilda kirilicā vai latīņu burtiem, izmantojot transliterācijas tabulu.

Obligātā papildu informācija, kas jānorāda, veicot maksājumus Krievijas Federācijas budžetā

Obligātā informācija laukā "Personas kods/pases numurs/Uzņēmuma reģistrācijas numurs"

INN kods - obligāti jānorāda 10 ciparu INN kods. Maksājuma uzdevumā tiek norādīts pēc šādas struktūras: INNXXXXXXXXXX. Nedrīkst norādīt 0 vai 00xxxxxxxx.

KPP kods - obligāti jānorāda 9 ciparu KPP kods.

KPP kods - uzņemšanas uzskaitē iemesla kods KPP (КПП – Код причины постановки на учет) tiek piešķirts nodokļu maksātājiem, tai skaitā ārējās ekonomiskās darbības dalībniekiem, nodokļu aģentiem, nodokļu un nodevu, kā arī citu obligāto maksājumu iekasētājiem. Saskaņā ar Krievijas Bankas, Federālā Nodokļu dienesta, Krievijas Federācijas Valsts Muitas komitejas un Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas prasībām minētais kods, ja tas ir piešķirts, obligāti jānorāda norēķinu dokumentos, pārskaitot nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Krievijas Federācijas budžetā.

Piemērs lauka aizpildīšanai: INNXXXXXXXXXXKPPYYYYYYYYY (x – 10 cipari, y – 9 cipari).

Obligātā informācija laukā "Pamatojums"

VO kods – valūtas operācijas veida kods. Valūtas operāciju kods sastāv no latīņu alfabēta burtiem "VO" un operācijas 5 ciparu apzīmējuma – VOXXXXX.

Nosakot VO kodu, rezidenta statuss vienmēr tiek noteikts attiecībā pret Krieviju. Ja maksājumu veic Latvijas iedzīvotājs un tiek veikts pārskaitījums Krievijas uzņēmumam/iedzīvotājam, tad Krievijā maksātājs ir nerezidents, bet saņēmējs – rezidents. Līdz ar to, nosakot VO kodu, jāizvēlas kods no kodu saraksta "Nerezidenta maksājums rezidentam".

UIN kods (УИН - Уникальный Идентификатор Начисления) – jānorāda laukā "Pamatojums". Veicot maksājumu par parādu, procentu maksājumu vai apmaksājot sodu un maksājums paredzēts Krievijas Federācijas budžetam, ir jānorāda Unikālais ieskaitījumu identifikators (UIN kods) - 20 vai 25 zīmes.

UIN kods ir atrodams oficiālajā pieprasījumā par nodokļu, parāda, soda vai soda procentu nomaksu, kas tiek saņemts no Krievijas Federācijas Finansu ministrijas, Krievijas Federācijas Pensiju fonda vai Krievijas Federācijas Sociālās apdrošināšanas fonda. Ja šādu kodu nevarat dokumentā atrast, lūdzu sazinieties ar maksājuma uzdevuma izdevējiestādi, lai to precizētu.

Šis kods nedrīkst saturēt visas nulles un simbolus, kas nav cipari (slīpsvītru, pēdiņas, punktuācijas zīmes u.tml.). Nav atļauts apmaksāt vairākus sodus, veicot vienu maksājumu. Katrs pieprasījums jāapmaksā atsevišķā maksājumā.

KBK kods – Krievijas Federācijas budžeta klasifikācijas kods– 20 zīmes. Šo informāciju var uzzināt tikai no maksājuma saņēmēja Krievijā. Ja maksājums tiek veikts uz kontu 40101xxxxxxxxxxxxxxx, tad KBK kodu nedrīkst norādīt "0". Citos gadījumos KBK kodu drīkst norādīt "0", ja tas nav minēts maksājuma dokumentā.

Nodokļu maksātāja statuss – 2 cipari. Informācija jānorāda ar šādiem atslēgvārdiem "SXX" vai "TAXPAYER STATUS XX", vai "STATUS PLATELXqika XX", kur XX – maksātāja statusa kods.

OKTMO kods – Krievijas pašvaldību iestāžu klasifikācijas kods statistikas un likumdošanas ziņošanas nolūkos. Maksājuma uzdevumā tiek norādīts pēc šādas struktūras: OKTMOXXXXXXXX, kur XX - 8 ciparu kods.

Precīzs un skaidrs maksājuma mērķis, rēķina, līguma numurs un datums, NDS (PVN) lielums. Ja pakalpojumu vai preci neapliek ar nodokli, jānorāda "BEZ NDS".

Ievadot informāciju sadaļā "Papildinformācija", jāņem vērā, ka kopējais atļautais simbolu skaits ir 140. Aprēķinot simbolu skaitu, pievērsiet uzmanību tam, ka katra secīga latīņu alfabēta simbolu rinda tiek ielikta pēdiņās, kas palielina kopējo simbolu skaitu. Piemēram,

VO70030 KBK39220106040066000180 OKTMO45384000 VYPLATA PENSII 2018 SOGLASNO DOG.OT 18122007 KPP770601001 BEZ NDS S06 (kopējais simbolu skaits 116)

tiek pārveidots sekojoši, palielinot simbolu skaitu līdz 139:

'VO70030' 'KBK39220106040066000180' 'OKTMO45384000' 'VYPLATA' 'PENSII' 2018 'SOGLASNO' 'DOG'.'OT' 18122007 'KPP770601001' 'BEZ' 'NDS' 'S06'

Piemērs budžeta maksājuma pamatojuma aizpildīšanai internetbankā