Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Algu maksājumu saraksts

Šajā sadaļā tiek piedāvāta iespēja izveidot algu maksājumu lietotātaju saņēmēju sarakstu, sagatavot algas maksājumus un nosūtīt uz Banku izpildei. Ievadītajā sarakstā var izvēlēties tos algas saņēmējus, kuriem šoreiz nepieciešams veikt algas maksājumu. Kopējais algu maksājumu saņēmēju saraksts tiks saglabāts nākamiem maksājumiem. Sarakstu drīkst mainīt.

DIALOGA LOGA APRAKSTS.

Saraksta numurs

 (Obligāts lauks)

Norādiet saraksta numuru. Ja saraksta numurs netiek ievadīts, tad internetbanka automātiski ģenerē numuru kā maksājuma uzdevumam, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija". Katram izveidotam algas maksājumam tiks piešķirts numurs formātā "saraksta numurs-X", kur X - katra norādītā algas saņēmēja numurs pēc kārtas.

Saraksta nosaukums

 (Obligāts lauks)

Norādiet saraksta nosaukumu.Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.

MaksātājsNo konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Maksājuma veids

 (Obligāts lauks)

No saraksta izvēlieties maksājuma veidu.

Pamatojums

 (Obligāts lauks)

Norādiet maksājuma pamatojumu.

Saņēmēju saraksts

Izveidojiet saņēmēju sarakstu. Norādiet katra maksājuma saņēmēja vārdu un uzvārdu, IBAN konta numuru, maksājuma summu, maksājuma valūtu, saņēmēja rezidences valsti un personas kodu. Noklikšķiniet uz norādes "Pievienot jaunu saņēmēju", lai pievienotu nākamo algas saņēmēju. Šis saraksts tiks saglabāts arī nākamiem maksājumiem. Ar ķeksīti atzīmējiet tos saņēmējus, kuriem šoreiz tiks veikts maksājums.

Saglabāt

Noklikšķiniet uz pogas - saraksts un maksājuma uzdevums netiks nosūtīts uz banku, bet tiks saglabāts vēlākai apstrādei.

Izveidot maksājumus

Noklikšķiniet uz pogas, un internetbanka pārbaudīs ievadītā saraksta un maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Dzēst algu sarakstu

Noklikšķiniet uz pogas, lai dzēstu sarakstu.