Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Periodiniai mokėjimai

Skiltyje "Mokėjimų paieška" galite ieškoti mokėjimų naudodami įvairius paieškos kriterijus. Galite ieškoti bet kuriame vykdymo etape esančio mokėjimo.

Galite pasirinkti visus ar kelis paieškos kriterijus, arba nesirinkti nė vieno iš jų. Jei pasirinktas mokėjimų sąrašas yra per ilgas (viršija 500 įrašų), rodomas klaidos pranešimas. Nesant paieškos kriterijus atitinkančių nurodymų, rodomas atitinkamas pranešimas ir jūs galite pakeisti pasirinkimo kriterijus. Nurodymo galite ieškoti pagal bet kokius teksto fragmentus, nežinomiems teksto fragmentams žymėti naudodami pakaitos simbolį %.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie tam tikrą mokėjimo nurodymą, spustelėkite ant mokėjimo. Priklausomai nuo mokėjimo statuso, galite:

Lauke "Informacija klientui" galite peržiūrėti Banko konsultanto pastabas/informaciją, pavyzdžiui, atsisakymo įvykdyti mokėjimą priežastis

Spustelėkite bet kokio pasirinktų mokėjimų sąrašo stulpelio pavadinimą ir sąrašas pagal šį stulpelį bus išrikiuotas didėjimo tvarka; dar kartą spustelėjus tą patį stulpelį, sąrašas bus išrikiuotas mažėjimo tvarka.