Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Maksājums uz Valsts Kasi

Ievadformā tiek piedāvāta iespēja veikt EUR pārskaitījumus no jebkura jūsu konta uz kādu no Valsts Kases kontiem. Valsts Kases kontu sarakstu var apskatīt Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.

Maksājuma veids

 (Obligāts lauks)

Pēc noklusējuma maksājums ir “Standarta”. Maksājuma veids maina operācijas izpildes ātrumu un ietekmē komisijas maksas lielumu. Sk. Bankas cenrādi. Standarta maksājumiem ievadlaukos var ievadīt tekstu arī ar latviešu burtiem, steidzamiem (caur SWIFT) - atļauti tikai latīņu alfabēta burti. .No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Summa

 (Obligāts lauks)

Maksājuma summa (cipariem). Var norādīt summu līdz 10 zīmēm pirms decimālā atdalītāja un 2 zīmēm aiz.

Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja konta valūta (lauks "No konta") nav EUR, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Bankas komisijas maksu ieturēt no konta

Norādiet kontu, no kura ieturēt bankas komisijas maksu.

Saņēmēja konts

 (Obligāts lauks)*

Saņēmēja konta numurs IBAN standartā. Latvijas IBAN sastāv no 21 simbola. Sistēma pārbauda ievadītā numura pareizību. Numurs jāievada bez tukšuma zīmēm.

Saņēmēja vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums

 (Obligāts lauks)

Maksājuma saņēmēja vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums.

Saņēmēja rezidneces valsts

Saņēmēja rezidneces valsts ir LV (Latvija).

Saņēmēja personas kods/pases Nr./uzņēmuma reģ. Nr.

Maksājuma saņēmēja personas kods vai pases numurs vai uzņēmuma reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numurs sastāv no 11 cipariem. Valsts Kases reģistrācijas numurs ir 90000050138.

Ārējo maksājumu kods

 (Obligāts lauks)*

Ja nodokļu maksātājs nav LR rezidents, izvēlieties ārējā maksājuma kodu saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprināto "Ārējo maksājumu klasifikatoru".

* Likumdošanā noteiktos gadījumos kods jānorāda obligāti. Internetbanka veic atbilstošo pārbaudi.

Pamatojums

 (Obligāts lauks)

Maksājumu mērķis - skaidrojoša informācija par maksājumu. Kopā ar maksājumu šī informācija tiek nosūtīta saņēmējam. Ja nepieciešams, norādiet uzņēmuma nodokļu maksātāja kodu vai privātpersonām - personas kodu bez svītriņas.Informācija Bankai

 

Izmantojiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams dot bankas operatoram papildu rīkojumus. Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes rindas un apstrādāts manuāli. Tas samazina maksājuma apstrādes ātrumu. Par šādu maksājumu tiks ieturēta papildu komisija. Šīs lauks nav pieejams visiem internetbankas lietotājiem!Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.