Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums Rīgā

Izvēlnē "Maksājumi” tiek piedāvāts bankas izveidots šablons nekustamā īpašuma nodokļa pārskaitījumiem uz Rīgas Domes Finanšu departamentu - nodokļu nomaksai par zemi, ēkām vai dzīvokli, kas atrodas Rīgā. Lietotājam jānorāda Rīgas Domes paziņojumā par nodokļa nomaksu dotā informācija - savs nekustamā īpašuma nodokļa maksātaja numurs, īpašuma adrese un persona, kurai aprēķināts nodoklis. Informācija par saņēmēju - Rīgas Domi - tiek aizpildīta automātiski.

Maksājumus pieņem tikai EUR. Ja konta valūta nav EUR, tad, izpildot maksājumu EUR, internetbanka veic konvertāciju pēc bankas tekošās dienas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Nr.

 (Obligāts lauks)

Ievadiet savu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja numuru, kas norādīts Rīgas Domes paziņojumā par nodokļa nomaksu

Maksājuma kopsumma

 (Obligāts lauks)

Kopējā summa samaksai.

Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja konta valūta (lauks "No konta") nav EUR, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.

ĪPAŠUMA ADRESE

Norādiet adresi īpašumam, par kuru tiek maksāts nodoklis. Šī ievadforma paredzēta tikai nodokļu maksājumiem par tiem īpašumiem, kas atrodas Rīgā.

Persona, kurai aprēķināts nodoklis

 (Obligāts lauks)

Persona, kam pieder nekustamais īpašums, par kuru tiek maksāts nodoklis. Norādiet vārdu un uzvārdu.Informācija Bankai

 

Izmantojiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams dot bankas operatoram papildu rīkojumus. Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes rindas un apstrādāts manuāli. Tas samazina maksājuma apstrādes ātrumu. Par šādu maksājumu tiks ieturēta papildu komisija. Šīs lauks nav pieejams visiem internetbankas lietotājiem!Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.