Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

TRIATEL (rēķini)

Izvēlnē "Maksājumi" tiek piedāvāts bankas izveidots šablons norēķiniem ar "TRIATEL".

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Klienta numurs

Klienta numurs.

Piezīme. Obligāti jāaizpilda viens no laukiem: "Klienta numurs", "Rēķina numurs" vai " Tālruņa numurs/modema numurs".

Rēķina numurs

Ievadiet "TRIATEL" rēķina numuru.

Piezīme. Obligāti jāaizpilda viens no laukiem: "Klienta numurs", "Rēķina numurs" vai " Tālruņa numurs/modema numurs".

Tālruņa numurs/modema numurs

Ievadiet tālruņa vai modema numuru.

Piezīme. Obligāti jāaizpilda viens no laukiem: "Klienta numurs", "Rēķina numurs" vai " Tālruņa numurs/modema numurs".

Maksājuma kopsumma

 (Obligāts lauks)

Kopējā summa samaksai.

Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja konta valūta (lauks "No konta") nav EUR, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Informācija saņēmējam

Aizpildiet šo lauku, ja  saņēmējam jānosūta kāda papildu informācija. Izveidotajā maksājuma uzdevumā šī informācija tiek izvietota laukā "Maksājuma detaļas".Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.