Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

UAH uz Ukrainu

Maksātājs var būt tikai Latvijas rezidents.

Tekstu maksājuma uzdevumā jāraksta latīņu burtiem.

Veicot UAH maksājumu uz Ukrainu, jāievēro šādas prasības:

Sadaļa "Maksātājs"

Sadaļa "Saņēmējs"

Sadaļa "Informācija par saņēmēja banku"

Laukā "Pamatojums" jānorāda:

Operāciju pamatkodi saskaņā ar Ukrainas Nacionālās bankas klasifikatoru: