Prisijungimas

Pradinis puslapis

Sąskaitos ir kortelės

Mokėjimai

Taupymas

Kreditai ir Lizingas

Investavimas

SMS bankas

Dokumentų istorija

Laukia patvirtinimo

Laiškai

Profilis

Naujas mokėjimas

Skiltis "Naujas mokėjimas" leidžia atlikti mokėjimus ir pervedimus iš jūsų sąskaitos bet kuria valiuta į bet kurią šalį. Jei sąskaitos valiuta skiriasi nuo mokėjimo valiutos, Internetinė bankininkystė taiko galiojantį banko valiutos keitimo kursą.

Norėdami atlikti pervedimus iš vienos savo banko sąskaitos į kitą, eikite į skiltį "Pervedimas į savo sąskaitą".

Jei bankui suteiktas SWIFT kodas, įvesdami informaciją apie banką naudokite paieškos lauką "Ieškoti SWIFT". Rankiniu būdu įvedus banko pavadinimą ir adresą, sistema patikrins įvestų duomenų atitiktį bankų sąrašui, kuris laikomas Internetinės bankininkystės duomenų bazėje. Esant bet kurios raidės ar skaitmens neatitikimui, bus rodomas klaidos pranešimas. Jei bankas neturi SWIFT kodo, turėtų būti nurodytas kitas identifikavimo kodas. Naudokite Ruošinį iš sąrašo "Pasirinkti kodą".

Jei banko mokestį už mokėjimo nurodymą sumoka mokėtojas, mokesčio suma yra išskaitoma iš mokėtojo sąskaitos. Jei mokestį sumoka gavėjas, mokesčio suma yra išskaitoma iš mokėjimo sumos.

Mokėjimas taikant tarpininko valiutos keitimo kursą

Mokėjimus su valiutos keitimu galima atlikti taikant ne tik Banko galiojantį negrynųjų pinigų valiutos keitimo kursą, bet ir tarpininko valiutos keitimo kursą. Jei jūs turite galimybę pasinaudoti tarpininko valiutos keitimo kursu, mokėjimo įvesties puslapyje nurodoma užsienio valiutos keitimo nurodymo numeris, valiuta ir suma, kurią Bankas perka, taip pat valiuta ir suma, kurią Bankas parduoda. Norėdami atlikti mokėjimą naudodamiesi tarpininko tarifu, pažymėkite atitinkamą užsienio valiutos keitimo nurodymo numerį.

Įvesdami mokestį su tarpininko kursu, į lauką "Iš sąskaitos" įveskite duomenis sąskaitos, kurios valiuta yra ta valiuta, kurią Bankas perka, o kaip mokėjimo sumos valiutą – įveskite valiutą, kurią Bankas parduoda. Valiutos keitimas gali būti atliekamas keliais mokėjimais, kol išleidžiama visa nurodymo suma.

Mokesčio sąskaita

Mokesčio už įsipareigojimų nevykdymą sąskaita yra mokėjimo automatinio nurašymo sąskaita. Internetinė bankininkystė suteikia galimybę nurodyti kitą mokėjimo sąskaitą. Norėdami į mokėjimo įvesties ekraną įtraukti mokėjimo sąskaitos lauką, pažymėkite langelį "Rodyti mokesčio sąskaitą", esantį "Parinkčių" Mokesčio sąskaitos skiltyje esančiame meniu – "Nustatymai".

Atsižvelgiant į informaciją, kurią įvedate, gali prisidėti papildomų laukų įvedimui.

PUSLAPIO LAUKŲ APRAŠYMAS

Įvykdymo data

 (Privalomas laukas)

Įveskite mokėjimo įvykdymo datą. Mokėjimo įvykdymo data neturėtų būti vėlesnė nei 180 kalendorinių dienų nuo pirmosios banko darbo dienos po to, kai mokėjimas buvo išsiųstas. Mokėjimų sąraše atidėtieji mokėjimai žymimi statusu "Vykdoma". Mokėjimo suma nėra rezervuojama iki mokėjimo įvykdymo dienos.

Iš sąskaitos

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite numerį sąskaitos, į kurią turėtų būti atliktas mokėjimas. Sąskaitos valiuta gali būti tokia pati kaip mokėjimo valiuta arba būti kita valiuta.

Mokėjimo suma

 (Privalomas laukas)

Mokėjimo suma.

Pervedimo valiuta gali skirtis nuo sąskaitos valiutos (laukas "Iš sąskaitos"). Atliekant mokėjimą su valiutos keitimu, vykdant mokėjimą bus taikomas banko darbo dieną galiojantis valiutos keitimo kursas.

UPI (УИН) kodas

Unikalus mokėjimo kodas mokėjimams į Rusiją.

VO kodas

VO kodas mokėjimams į Rusiją.

Mokėjimo paskirtis

 (Privalomas laukas)

Paaiškinamoji informacija apie mokėjimą, pvz., sąskaitos faktūros numeris ir data. Ši informacija bus išsiųsta gavėjui kartu su mokėjimu.

Gavėjo sąskaita

 (Privalomas laukas)

Gavėjo sąskaitos numeris Gavėjo banke.

Gavėjo vardas, pavardė/pavadinimas

 (Privalomas laukas)

Gavėjo vardas, pavardė arba bendrovės pavadinimas.

Šiame lauke gali būti ne daugiau nei 35 simboliai.

Gatvė/Miestas

 (Privalomas laukas)

Nurodykite gavėjo adresą – gatvę ir miestą

Kad galėtumėte įvesti gavėjo identifikacijos numerį ar registacijos numerį, pažymėkte varnelę ties "Pridėti gavėjo asmens kodą / registracijos nr.".

Gavėjo tapatybės kortelės Nr./Paso Nr./Registracijos Nr.

Gavėjo asmens kodas, paso numeris arba bendrovės registracijos numeris.

Gavėjo gyvenamoji arba verslo vieta

 (Privalomas laukas)

Pasirinkite gavėjo šalį. Ši šalis gali būti kita nei šalis, kurioje gavėjas faktiškai gyvena, arba kur yra Gavėjo bankas.

SWIFT kodas

*

Gavėjo banko SWIFT kodas. SWIFT (Pasaulinė tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija) yra bankų valdoma organizacija, aptarnaujanti pasaulinę finansų bendruomenę. SWIFT palaiko finansų įstaigų apsikeitimo finansiniais duomenimis ir jų apdorojimo poreikius teikdama kelias finansinių pranešimų siuntimo paslaugas. Mokėjimą adresuojant tam tikram bankui, naudojamas specialus banko identifikatorius (paprastai vadinamas SWIFT kodu).

Rekomenduojama naudotis paieškos priemone ir paspausti mygtuką "Ieškoti SWIFT".

*Jei Gavėjo bankas neturi SWIFT kodo, turėtų būti nurodytas kito banko identifikavimo kodas arba Gavėjo banko sąskaitos numeris Banke tarpininke.

Rodyti Gavėjo banką pagal IBAN

 

Paspauskite nuorodą, norėdami ieškoti banko pagal įvestą IBAN. Duomenų bazėje aptikus banką, banko pavadinimas, SWIFT kodas ir adresas bus nukopijuoti į atitinkamus mokėjimo nurodymo laukus.

Rodyti banką pagal SWIFT

 

Paspauskite nuorodą, norėdami ieškoti banko pagal įvestą SWIFT kodą. Duomenų bazėje aptikus banką, banko pavadinimas ir adresas bus nukopijuoti į atitinkamus mokėjimo nurodymo laukus.

Ieškoti banko SWIFT

 

Spustelėkite nuorodą ir atidarysite naują puslapį, kuriame pagal SWIFT kodą, pavadinimą ir adresą (miestą, šalį) galėsite ieškoti gavėjo Banko tarpininko. Sąraše pateikiami tik tie bankai, kurie turi SWIFT kodus.

Pasirinkite kodą

 

Iš sąrašo pasirinkite banko identifikavimo kodo Ruošinį.

Užpildyti šį lauką pagal Ruošinį

*

Pagal pasirinktą Ruošinį įveskite Gavėjo banko identifikacijos kodą.

*Jei Gavėjo bankas neturi SWIFT kodo, turėtų būti nurodytas kito banko identifikavimo kodas arba Gavėjo banko sąskaitos numeris Banke tarpininke.

Rodyti banką pagal kodą

 

Spustelėkite nuorodą, kad surastumėte banką pagal įvestą banko identifikavimo kodą. Duomenų bazėje aptikus banką, informacija apie banką bus nukopijuota į atitinkamus mokėjimo nurodymo laukus.

Ieškoti Banko pagal kodą

 

Spustelėkite nuorodą, kad atvertumėte naują puslapį, kuriame bus ieškoma Gavėjo banko pagal jo nacionalinį tarpuskaitos kodą.

Gavėjo bankas

 (Privalomas laukas)

Įveskite Gavėjo banko pilną pavadinimą. Jei norite naudoti paieškos priemonę, paspauskite „Ieškoti SWIFT.

Kad galėtumėte pridėti papildomos infromacijos prie gavėjo banko, pažymėktie "Pridėti gavėjo banko informaciją".

Filialas

 

Jei gavėjas turi sąskaitą SWIFT ar kito identifikavimo kodo neturinčiame banko filiale, šiame lauke įveskite Gavėjo banko filialo pavadinimą arba adresą ir užpildykite lauką „Gavėjo bankas“, į jį įrašydami banko centrinę būstinę.

Jei nežinote, kuriame filialo gavėjas turi sąskaitą, laukelyje „Gavėjo bankas“ įveskite banko centrinės būstinės pavadinimą, palikdami šį lauką tuščią.

Gatvė/Miestas/Šalis

Įveskite adresą (gatvę, miestą ir šalį), kurioje yra Gavėjo banko buveinė. Laukai Miestas ir Šalis yra privalomi. Jei norite naudoti paieškos priemonę, paspauskite "Ieškoti SWIFT".

Kad galėtumėte pridėti informacijos apie tarpinį banką, spauskite "Informacija apie tarpinį banką".

 Informacija apie Banką tarpininką

Jei nenurodysite Banko tarpininko, jį pasirinks Banko konsultantas. Jei nenurodysite Banko tarpininko SWIFT ar kito identifikavimo kodo, privaloma nurodyti Gavėjo banko sąskaitos numerį Banke tarpininke ir Banko tarpininko duomenis.

Mokesčius sumoka

 

Nurodykite, kas sumokės banko mokesčius:

Mokėjimo rūšis

 (Privalomas laukas)

Nuo pasirinktos mokėjimo rūšies priklauso mokėjimo apdorojimo greitis ir Banko komisinių mokesčių dydis. Žr. Kainoraštį.

 Siųsti asmens kodą gavėjui

Pažymėkite šį lauką, jei pageidaujate nusisųti asmeninį kodą gavėjui..

Toliau

 

Spustelėkite mygtuką ir Internetinė bankininkystė patvirtins jūsų mokėjimo nurodymą. Aptikus klaidų, po klaidingai užpildytais laukais bus rodomi klaidos pranešimai. Neradus klaidų, mokėjimo nurodymo pasirašymui bus atidarytas naujas puslapis.

Atšaukti

 

Spustelėkite mygtuką, norėdami ištrinti mokėjimo nurodymą.