Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums Ventspilī

Izvēlnē "Maksājumi" tiek piedāvāts bankas izveidots šablons nekustamā īpašuma nodokļa pārskaitījumiem uz Ventspils pilsētas domi - nodokļu nomaksai par zemi vai ēkām (dzīvokļiem), kas atrodas Ventspilī.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Nekustamā īpašuma nodokļa konta Nr. (ēka)

 (Obligāts lauks)

Ievadiet savu nekustamā īpašuma - ēkas - nodokļa konta numuru.

Obligāti jānorāda vismaz viens nekustāmā īpašuma (ēkas vai zemes) nodokļa konta numurs.

Nekustamā īpašuma nodokļa konta Nr. (zeme)

 (Obligāts lauks)

Ievadiet savu nekustamā īpašuma - zemes - nodokļa konta numuru.

Obligāti jānorāda vismaz viens nekustāmā īpašuma (ēkas vai zemes) nodokļa konta numurs.

Maksājuma kopsumma

 (Obligāts lauks)

Kopējā summa samaksai.

Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja konta valūta (lauks "No konta") nav EUR, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.

ĪPAŠUMA ADRESE

Norādiet adresi īpašumam, par kuru tiek maksāts nodoklis.

Persona, kurai aprēķināts nodoklis

 (Obligāts lauks)

Persona, kam pieder nekustamais īpašums, par kuru tiek maksāts nodoklis. Norādiet vārdu un uzvārdu.Informācija Bankai

 

Izmantojiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams dot bankas operatoram papildu rīkojumus. Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes rindas un apstrādāts manuāli. Tas samazina maksājuma apstrādes ātrumu. Par šādu maksājumu tiks ieturēta papildu komisija. Šīs lauks nav pieejams visiem internetbankas lietotājiem!Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.