Pieslēgšanās

Sākumlapa

Konti un kartes

Maksājumi

Rēķinu samaksa

Maksājumu piemēri

Noguldījumi

Kredīti un līzings

Investīcijas

Apdrošināšana

Pensija

SMS banka

Dokumentu vēsture

Autorizācijai

Sarakste ar banku

Parametri

Droši pirkumi Internetā

Ventspils siltums

Izvēlnē "Maksājumi” tiek piedāvāts bankas izveidots šablons SIA "Ventspils siltums" rēķinu samaksai. Maksājumā jānorāda abonenta numurs, samaksas periods, skaitītāja rādījums samaksas perioda sākumā un beigās un kopējā samaksas summa.

Uzmanību! Maksājumā norādiet tikai kopējo samaksas summu. Nav nepieciešams atsevišķi norādīt abonenta maksu mēnesī vai sadalīt summu pa periodiem. Banka neveic maksājuma summas pareizības pārbaudi! Maksājumu var veikt arī avansā.

Dialoga loga apraksts.

Maksājuma numurs

 (Obligāts lauks)

Ja numurs netiek ievadīts, internetbanka to ģenerē automātiski, ja attiecīgā iespēja ir atzīmēta izvēlnes "Parametri" sadaļā "Konfigurācija".Izpildes datums

 (Obligāts lauks)

Norādiet vēlamo maksājuma izpildes datumu. Maksājuma izpildes datums nevar būt lielāks par 180 kalendārām dienām, sākot no pirmās bankas biznesa dienas pēc maksājuma nosūtīšanas. Maksājumi ar atlikto izpildes datumu tiek rādīti maksājumu sarakstā ar statusu "Tiek apstrādāts". Maksājuma summa netiek bloķēta līdz maksājuma izpildes datumam.No konta

 (Obligāts lauks)

Izvēlieties kontu, no kura veikt maksājumu. Konts var būt atvērts maksājuma vai citā valūtā.

Abonenta Nr.

 (Obligāts lauks)

Abonenta numurs.

Maksājuma kopsumma

 (Obligāts lauks)

Kopējā summa samaksai. Nav nepieciešams norādīt abonenta maksu mēnesī vai sadalīt summu pa periodiem. Banka neveic maksājuma summas pareizības pārbaudi!

Maksājuma valūta var būt tikai EUR. Ja konta valūta (lauks "No konta") nav EUR, internetbanka veic valūtas konvertāciju pēc bankas bezskaidras naudas maiņas kursa.

Beigu datums

 (Obligāts lauks)

Samaksas perioda beigu datums (ieskaitot).

Sākuma datums

 (Obligāts lauks)

Samaksas perioda sākuma datums (ieskaitot). Abonēšanas periodu norāda pilnos mēnešos.

Skaitītāja rādījums

 (Obligāts lauks)

Norādiet skaitītāja rādījumus samaksas perioda sākumā un beigās.

Samaksājamie m3

 (Obligāts lauks)

Norādiet samaksājamos m3.

Informācija saņēmējam

 

Aizpildiet šo lauku, ja saņēmējam jānosūta kāda papildu informācija. Izveidotajā maksājuma uzdevumā šī informācija tiek izvietota laukā "Maksājuma detaļas".Informācija Bankai

 

Izmantojiet šo lauku tikai tādā gadījumā, ja nepieciešams dot bankas operatoram papildu rīkojumus. Aizpildot šo lauku, maksājums tiek izņemts no automātiskās apstrādes rindas un apstrādāts manuāli. Tas samazina maksājuma apstrādes ātrumu. Par šādu maksājumu tiks ieturēta papildu komisija. Šīs lauks nav pieejams visiem internetbankas lietotājiem!Saglabāt kā uzmetumu

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājuma uzdevums netiek nosūtīts uz banku, bet tiek saglabāts vēlākai apstrādei.Tālāk

 

Noklikšķinot uz pogas, internetbanka pārbauda ievadītās maksājuma informācijas pareizību. Ja kāds no maksājuma uzdevuma laukiem aizpildīts nepareizi, zem šī lauka tiek parādīts atbilstošs kļūdas paziņojums. Ja visa informācija ievadīta pareizi, tiek atvērts maksājuma uzdevuma parakstīšanas dialoga logs.

Atcelt

 

Noklikšķinot uz pogas, maksājums tiek nodzēsts.