Login

Avalehekülg

Kontod ja kaardid

Maksed

Välismaksete näited

Hoiused

Laenud

SMS pank

Dokumentide ajalugu

Kirjavahetus pangaga

Seaded

Ostud internetis

Turvalisus

Tähelepanu! Pank ei saada Teile kunagi kirju palvega saata konfidentsiaalset informatsiooni, näiteks arvelduskonto number, PIN koodid, internetipanga kasutajatunnus, salasõna jt andmete kohta. Antud informatsioon on Pangal juba olemas ning puudub igasugune vajadus neid üle küsida. Kui Teile edastatakse Panga poolt antud sisuga kiri, on tegemist tõenäoliselt petturluse katsega.

Hoidmaks ära volitamata juurdepääsu andmetele ja nende muutmise võimalusele on Internetipank varustatud etapilise turvasüsteemiga, mis koosneb spetsiaalselt arendatud kasutaja autoriseerimismehhanismist, kasutajaõiguste regulatsioonidest, ohutust andmeedastusprotokollist (SSL), turvalisuse sertifikaadist ning muudest turvalisuse tagajatest.

Iga internetipanga kasutaja turvareeglite teadlikkus on oluline osa turvasüsteemi efektiivsusest. Kasutaja peab järgima järgnevaid ettevaatusabinõusid:

Ärge avaldage Internetipanga kasutajatunnust ja salasõna kolmandale osapoolele

Internetipank identifitseerib kasutaja tema kasutajatunnuse ja salasõna abil. Volitamata juurdepääsu vältimiseks ärge avaldage enda kasutajatunnust ja salasõna mistahes kolmandale osapoolele. Veenduge, et Teie kasutajatunnus ja salasõna oleksid turvalises kohas.

Pank määrab igale esmakordsele Internetipanga kasutajale ühekordse salasõna. Esimese sisenemise käigus määrab kasutaja enda isikliku salasõna, mida on vaja aeg-ajalt turvakaalutlustel muuta. Internetipank salvestab kõik paroolivahetused.

Hoidke turvaseadmed (PIN kalkulaator, Digipass) eraldi kasutunnusest ja salasõnast

Vältimaks kolmandate osapoolte juurdepääsu Teie kontode juurde, õppige kasutajatunnus ning salasõna pähe. Kui soovite siiski kasutajatunnust ning salasõna kirjalikult säilitada, hoidke need eraldi turvaseadmetest, samuti hoidke üksteisest eraldi Digipass ja selle PIN kood.

Märkus. Seadme paroolide genereerimiseks või koodikaardi saite Sidekanalite vahendusel (arveldus) konto käsutamise avalduse allkirjastamisel Pangast.

Kontrollige turvasertifikaati enne sessiooni algust (enne kasutajatunnuse ja parooli sisestamist)

Andmeedastus Teie arvuti ja Panga serveri vahel toimub läbi 128-bitise SSL protokolli. SSL protokolli kasutamist näitavad võtme kujutis Teie lehekülje all serval ja tähekombinatsioon https internetipanga aadressirea alguses. Kui sisenesite Internetipanka ja SSL protokoll pole kasutusel, lõpetage koheselt sessioon ning helistage Panka!

Turvasertifikaat on kinnitus, mille on allkirjastanud sertifikaadi väljaandja, et Panga on saanud parameetrid, mille abil kodeerida sessioon Teie arvuti ja online.citadele.lv vahel. Internetipanga turvasertifikaadi on välja andnud thawte, Inc. Internetipank saadab selle digitaalselt allkirjastatud dokumendi enne igat sessiooni Teie veebilehitsejale, kes kontrollib sertifikaadi kehtivust. Kehtiv turvasertifikaat välistab võimaluse, et kolmas osapool saaks kommunikatsioonisessiooni dekodeerida.

Turvasertifikaadi kontrollimisakna avamiseks vajutage võtme kujutisel, mis on lehekülje all serval. Veenduge, et sertifikaadil oleks alati Internetipanga korrektne aadressonline.citadele.lv (issued to) ning sertifikaadi väljastajaks thawte Extended Validation SSL CA (Issued by). Sertifikaadi staatus peab olema „OK” (valid).

Juhul, kui sertifikaadi omanik või väljaandja erineb eelpoolnimetatust, lõpetage koheselt sessioon ja helistage Panka!

Pange tähele hoiatusteateid

Lõpetage sessioon ja teavitage Panka kohe, kui internetilehekülg annab Teile ühe alljärgnevatest teadetest:

Kontrollige internetipanga sisenemise ajalugu

 Avalehel „Toimingute ajalugu” sisaldab informatsiooni Internetipanka sisenemiste kohta – IP aadressid, millelt Internetipanka siseneti, ühenduse aeg ja staatus – õnnestunud või mitteõnnestunud tuvastamine.

Informatsioon viimase õnnestunud, mitteõnnestunud või katkestatud sisenemise kohta on toodud ka Internetipanga sisenemise lehel.

Pöörake tähelepanu sisenemise ajaloole – kas on toimunud mitteõnnestunud/volitamata ühendusi!

IP aadress, mis võib nimekirjas kajastuda, võib olla:

Näiteks, Teie arvuti IP aadressi leiate MS DOS Command Prompt-ist sisestades "ipconfig". Proksiserveri IP aadressi leiate enda internetilehekülje konfiguratsiooniseadetest. Kui kasutate sissehelistamist ja Teie arvuti IP aadress võib muutuda, küsige internetipakkujalt Teie võimalike IP aadresside vahemik.

Suurt tähelepanu tuleb pöörata ühenduse infole, kui Teil on olnud probleeme Internetipanka sisenemisega (salasõna ununes, juurdepääs blokeeritud vms) ning Panga töötaja on Teie soovil Teile väljastanud uue salasõna. Kui Teil on kahtlusi volitamata sisenemiste või sisenemiskatsete kohta, võtke ühendust Pangaga!

Lõpetamisel alati väljuge internetipangast

Internetipank ei salvesta informatsiooni Online-sessiooni kohta arvuti kõvakettale. Kuid veebilehitseja salvestab informatsiooni internetipanga lehtede kohta, mida kasutajakontolt külastatud on.

Selle informatsiooni kustutamiseks lõpetage sessioon vajutades väljalogimisnuppu Internetipanga ülemises paremas nurgas või pange kinni veebilehitseja. Internetipanga väljalogimisnupp, erinevalt veebilehitseja sulgemisnupust, ei lõpeta ainult sessiooni vaid kustutab mälust ka kogu informatsiooni Internetipanga sessiooni kohta.

Ärge salvestage paroole veebilehitsejasse

Pank soovitab kõikidel kasutajatel mitte salvestada salasõna ega muud informatsiooni (välja arvatud kasutajatunnust) veebilehitsejasse.

Internet Explorer juures avage tööriistade menüüs „Tools” Interneti valikute alamenüü "Internet Options". Valige "Content" ning klõpsake nuppu "AutoComplete". Veenduge, et valik "User names and passwords on forms" ei oleks märgistatud. Eelnevalt salvestatud salasõna kustutamiseks vajutage „Clear passwords”.

Mozilla Firefox puhul avage „Options” menüüst alamenüü "Tools". Valige menüüst „Security” valik „Passwords”. Kontrollige, et "Remember passwords" valik ei oleks märgistatud.

Muud ettevaatusabinõud internetipanga kasutamisel

Pank soovitab internetipanka mitte kasutada: